Author Archives: vanrijn

Opnieuw moeten cursussen worden uitgesteld

Spijtig genoeg heeft het kabinet gisterenavond opnieuw aangekondigd dat de huidige lockdown maatregelen verlengd worden tot 9-2-2021. Alle onze open-inschrijvingstrainingen en alle geplande in-company trainingen zullen we om die reden moeten verplaatsen. Onze medewerkers van Veiligheidsopleidingen zullen de komende periode contact met u opnemen voor het verplaatsen van de trainingen.

Omdat we rekening houden met nog een verlenging van de lockdown zullen we de trainingen opnieuw inplannen vanaf maart 2021. Het NIBHV stelt tijdens een lockdown de vervaldatums van de diploma’s uit zodat deze op dit moment niet komen te vervallen. Zou de geldigheid van uw diploma in tijde van de lockdown dus eigenlijk komen te vervallen dan heeft u tot de zomervakantie de tijd om de herhalingscursus te volgen om het diploma te kunnen behouden. Uiteraard geldt dit alleen ten tijde van een lockdown.

Wij zullen er alles aan doen om zo spoedig mogelijk de datums voor u te verzetten. Mocht dit niet snel genoeg lukken omdat er op dit moment in deze onzekere tijd veel op of afkomt, vragen wij graag uw begrip voor deze situatie.

Ondanks alles met positieve groet,

Van Rijn Veiligheidsopleidingen
opleidingen@vrbb.eu
088 112 9999

Bedrijfsbranden

Bedrijfsbranden in Nederland. De vijf belangrijkste oorzaken

Elk jaar vinden er in Nederland zo’n zes- à achtduizend bedrijfsbranden plaats. Die veroorzaken een flinke schade en leiden niet zelden tot een faillissement. Maar ook voor de veiligheid van medewerkers is het uiteraard belangrijk om te investeren in een goede brandbestrijding. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van bedrijfsbranden? En: wat kun je doen om brand te voorkomen?

Bedrijfsbranden

De belangrijkste oorzaken van bedrijfsbranden

Er zijn een aantal oorzaken geïdentificeerd uit onderzoeken en cijfers van o.a. de brandweer, die gekenmerkt zijn als de top 5 van oorzaken bij bedrijfsbranden. Bedrijfsbranden worden het meest veroorzaakt door:

 1. Menselijk handelen
  Een machine die verkeerd wordt gebruikt, sigarettenpeuken die niet goed uitgemaakt worden, de onzorgvuldige omgang met brandbare stoffen: de mens is vaak de zwakste schakel als het gaat om brandveiligheid. Goede voorlichting en heldere procedures kunnen veel leed voorkomen.
 2. Brandstichting
  Veel bedrijfsbranden worden aangestoken; uit cijfers van de brandweer blijkt dat meer dan 60 procent van de buitenbranden wordt veroorzaakt door brandstichting. Die brandstichting kan het werk zijn van een pyromaan, een vandaal of van een inbreker die sporen wil wissen. Maar het kan ook het werk zijn van een boze klant of een ontevreden (voormalig) werknemer.
 1. Defecte of verouderde elektra
  Kortsluiting in een verouderde meterkast, versleten bedrading, apparaten of machines die onnodig aan blijven staan: elektrobranden komen vaak voor bij bedrijven. Ook versleten of beschadigde opladers kunnen een brand veroorzaken.
 1. Brand in een naburig pand
  Brand bij de buren? Niet zelden slaat zo’n brand over naar naastgelegen panden.
 1. Blikseminslag
  Elk jaar slaat de bliksem in Nederland zo’n 250.000 keer in. Dat kan leiden tot brand in woningen, maar ook in bedrijfspanden.

Andere regelmatig voorkomende oorzaken van bedrijfsbranden zijn onder meer illegale hennepteelt, montagefouten (bijvoorbeeld bij het plaatsen van zonnepanelen), broeibranden, en branden die ontstaan bij het dakdekken.

Wat kun je doen om brand te voorkomen?

 • Zorg voor goede blusmiddelen (en weet hoe ze werken). Een sprinklerinstallatie heeft altijd de voorkeur als het gaat om blussen. Maar heb je niet de mogelijkheden voor zo’n installatie? Zorg dan voor goede blusmiddelen en bewaar deze altijd op dezelfde, goed bereikbare plek. Zorg er bovendien voor dat alle medewerkers (en dus niet alleen de bhv’ers binnen je bedrijf) weten hoe ze werken en waar ze hangen.
  Let op: alle draagbare en verrijdbare blustoestellen moeten minimaal één keer per jaar worden gekeurd. Onderhoud je blusmiddelen daarom goed en loop ze ook regelmatig zélf na. Hangen ze nog op de juiste plek? Zijn ze recent nog gecontroleerd door een erkend bedrijf? Zit de borging er nog op? En: zijn de gebruiksinstructies goed te lezen?
 • Controleer je elektrische installatie regelmatig. Bedrijven zijn wettelijk verplicht om hun elektrische installatie en apparatuur periodiek te laten keuren door een expert.
 • Houd de werkvloer opgeruimd en netjes. Zaagsel, maar ook ‘gewoon’ huisstof kan een brand versnellen. Schoonmaken helpt om de ontwikkeling van een beginnende brand te vertragen.
 • Neem maatregelen tegen inbrekers. Niet zelden proberen inbrekers hun sporen te wissen door brand te stichten. Een goed alarmsysteem en (brandveilige) nachtlampen kunnen diefstal én brandstichting voorkomen.
 • Zorg voor goede brandmelders. Brandmelders worden steeds innovatiever en zijn steeds vaker makkelijk te koppelen aan het Internet of Things – wat weer handige informatie kan opleveren. Een goede brandmelder (zo nodig gekoppeld aan een brandmeldinstallatie) zorgt ervoor dat je een beginnende brand snel ontdekt en maatregelen kunt nemen.

Mocht u meer informatie willen naar aanleiding van dit bericht dan kunt u contact met ons opnemen via het rechtermenu op deze pagina.

BRON: NIBHV.

Jaarlijks onderhoud aan keerkleppen toegevoegd aan ons assortiment

Deze week zijn acht van onze medewerkers op cursus geweest bij Watts Water Technologies voor het keuren van keerkleppen.

Hiermee breiden wij ons dienstenpakket nog verder uit. Keerkleppen treffen we namelijk vaak aan achter brandslanghaspels/koffiemachines/drinkwatervoorzieningen/waterkranen etc. Aan deze keerkleppen moet ook jaarlijks onderhoud uitgevoerd te worden.

Zoekt u hiervoor een geschikte partij? Klik dan in het rechter menu op offerte aanvragen of op contact met ons opnemen.

’Een praktijktraining duurt nu nog maar twee uur’

Door de coronacrisis lag ook Van Rijn Veiligheidsopleidingen in Tholen wekenlang stil. Maar het bedrijf ging niet bij de pakken neerzitten: integendeel. Achter de schermen is de afgelopen tijd heel hard gewerkt aan ‘het nieuwe BHV’.

Hermen Geluk (links) en Niek Ridderhof in het trainingslokaal: ,,Wij maken de BHV training zo leuk mogelijk.’’ (foto: Eendrachtbode)

Een BHV-cursus of herhalingstraining volgen is vaak een verplicht nummer, weten Hermen Geluk, technisch manager, en Niek Ridderhof, office manager. ,,Daarom doen we ons best om het zo leuk mogelijk te maken. Zo  hadden we bijvoorbeeld een BHV-escaperoom ontwikkeld. Maar helaas mogen we die met de nieuwe maatregelen voorlopig niet meer gebruiken.”

Daarom ontwikkelde Van Rijn iets nieuws. ‘Het nieuwe BHV’ noemen ze het: een combinatie van een online training, die je thuis kunt doen en twee uurtjes bij het bedrijf in Tholen om je vaardigheden te laten toetsen. ,,Dat is toch de nieuwe manier van werken”, voorspelt Hermen. ,,De coronacrisis heeft ons laten zien dat thuis en online werken ook prima gaat. Zo zie je maar dat er uit zo’n crisis ook iets moois kan voortkomen. En voor ondernemers en werknemers is het natuurlijk heel fijn dat een training hen maar twee uurtjes kost, in plaats van een hele dag.”

Stap voor stap

De coronaregels worden bij Van Rijn nauwgezet opgevolgd. Iedere stap van de training werd onder de loep genomen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Bezoekers worden opgevangen bij de zij-ingang. Daar wordt eerst een gezondheidscheck gedaan en vervolgens worden de handen ontsmet. In het trainingslokaal mogen nog maar zes cursisten ontvangen worden in plaats van de gebruikelijke twaalf. Iedere cursist werkt vanuit een eigen vak met een eigen reanimatiepop, ontsmettingsspullen en aed-apparaat. ,,Voorheen deden we alles met één pop, maar dat kan niet meer”, zegt Niek. ,,Dus hebben we voor iedereen eigen spullen aangeschaft.” Een ontruiming wordt op een platte-grond nagespeeld als table top oefening. ,,We hebben prachtige ontruimingsfaciliteiten, maar die mogen we nu niet gebruiken”, aldus Hermen. ,,Dus nemen we de nagespeelde ontruiming met een camera op, zodat iedereen op het scherm live mee kan kijken. We proberen zo creatief en innovatief mogelijk te denken binnen de kaders van het NIBHV keurmerk.”

Gastvrij

En zo is alles tot in de puntjes voorbereid. Bij het brandblussen heeft iedereen eigen brandblusser. Bij de toiletten staat precies aangegeven waar de bezoekers moeten wachten zodat de volgende binnen kan. ,,Je moet overal over nadenken”, lacht Hermen. ,,Mensen zijn gewend dat ze hier de kantine in kunnen lopen en zelf koffie kunnen pakken. Mag allemaal niet meer. Maar we zorgen wel dat onze ontvangst nog net zo gastvrij is als altijd! We willen dat mensen hier met een glimlach naar buiten stappen”, zegt Niek. De eerste bijeenkomst van de nieuwe BHV is op woensdag 3 juni.

Voorlopig geldt de nieuwe manier van werken alléén voor de BHV herhalingstraining, maar er wordt ook hard gewerkt aan een zelfde opzet voor de BHV basis, EHBO en VCA cursussen.

www.hetnieuweBHV.nl
Tel.: 088 112 9999

Protocollen COVID-19 Van Rijn Veiligheidsopleidingen

De uitwerking van de protocollen is gebaseerd op Het protocol Veilig trainen voor BHV

Versie 1.0 mei 2020
Protocol cursist

Protocol 1 Gedragsregels social distancing en hygiëne

Richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor alle cursisten en externen.

 • Houd te allen tijde 1.5 meter afstand tot medewerkers en cursisten.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Blijf thuis als je de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging vanaf 38 graden.
 • Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten
 • Was je handen regelmatig met water en zeep en gebruik handdesinfectiegel wanneer water en zeep niet beschikbaar zijn. In en om het pand zijn diverse gelegenheden om handen te wassen.

Toiletbezoek cursist:

 • Er zijn 3 beschikbare toiletten
 • De cursist sluit de buitendeur van het toilet.
 • Is het toilet bezet dan wacht de cursist op de stip bij ingang van het toilet.
 • Bij gebruik toilet dient de toiletbril gesloten te worden alvorens het toilet door te spoelen.
 • Bij gebruik toilet maakt cursist de toiletbril schoon met hygiënische doekjes. Doekjes in de pedaalemmer niet in het toilet.
 • Tevens het verzoek om de deurklinken aan de binnenkant en buitenkant te ontsmetten.
 • De cursist wast handen conform regels (informatie naast de spiegel).

Protocol 2: Betreden en verlaten oefencentrum en trainingslocatie:

Cursisten:

 • De cursist heeft zich voor aanvang van de training de gemailde informatie gelezen en het instructie filmpje bekeken.
 • Als de cursist vroeg is en de deur is nog niet open, wacht deze in de auto of buiten op de parkeerplaats, dit laatste uiteraard met 1,5m afstand.
 • De cursist wordt opgewacht door een medewerker, deze checkt of er gezondheidsklachten zijn: hoesten, niezen, verkouden, koorts of zieke indruk(richtlijnen RIVM).
 • De cursist ontsmet zijn handen met de aanwezige ontsmettingsspray
 • De cursist tekent de aanwezigheidslijst, ontvangt een tasje met materialen voor de training.
 • De cursist wacht in het lokaal tot de les start.
 • De instructeur laat de deur open, zo wordt klinkbesmetting voorkomen.

Wisselen van lokaal

 • De cursist volgt de instructies van de instructeur.

 Verlaten oefencentrum en trainingslocatie

 • De cursist verlaat het lokaal volgens het first in last out principe.
 • De instructeur geeft aan hoe de cursisten het gebouw moeten verlaten, de cursisten verlaten direct het terrein.

Protocol 3: Catering en pauzes

 • Bij aanvang van de cursus krijgt de cursist koffie of thee met een koek aangeboden. Bij vertrek zorgt Van Rijn nog voor een snack voor onderweg.
 • Doordat de training maar kort duurt is er geen pauze. Ook niet om te roken.

Protocol 4: Schoonmaak

 • In het lokaal staat op elke tafel, spuitflacons met spray en hygiëne doekjes.
 • De cursist maakt aan het einde van de les zijn werkplek en materialen schoon, de instructeur houdt hier toezicht op.
 • De cursist gooit aan het einde van de les zijn gebruikte materialen weg in de afvalbakjes naast iedere tafel.
 • De instructeur controleert aan het einde van de les of de flacons nog voldoende gevuld zijn.
 • De instructeurs maken op hoofdlijnen het lokaal/gebouw schoon, d.w.z. deurklinken, catering tafel enz. enz.

Protocol 5: Les en leermiddelen en lesinhoud
Bij aankomst ontvangt de cursist een tasje met daarin cursus materialen en 2 paar handschoentjes.

 • De cursist moet zijn competenties aantoonbaar maken voor de instructeur zodat certificering volgens de richtlijnen kan worden verstrekt.
 • E-learning is een verplicht onderdeel en behoort naast de praktische toetsen bij de certificering.
 • De cursisten krijgen een vaste plaats aangewezen in de lesruimte waar zij telkens naar toe terug keren.
 • Om de 1,5 meter in de lokalen te kunnen garanderen worden er maximaal 6 cursisten toegelaten.
 • Bij verschillende handelingen is het verplicht handschoenen te dragen. De instructeur geeft aan wanneer wel en wanneer geen handschoenen worden gedragen. De handschoenen worden direct na de oefening weggegooid.

BHV brand en ontruiming:
Bij het onderdeel brandbestrijding zullen we gebruik maken  van de blusruimte binnen. d.m.v. een raam kan er meegekeken worden zodat niet alle cursisten tegelijk in de blusruimte aanwezig zijn. Tijdens de training legt de instructeur dit nogmaals uit.

EHBO, eerste hulp en reanimatie en AED

 • Bij reanimatie leren wij de cursisten naast de (standaard) methodiek ook de tijdelijke richtlijnen i.v.m. COVID-19.
 • Reanimatie kan veilig uitgevoerd worden middels schoonmaak, desinfectie en onderhoud conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad en fabrikant van de reanimatiepop. Om schoonmaak en desinfectie mogelijk te maken staat op iedere tafel ruim voldoende desinfectans en hygiënedoekjes. De instructeur ziet erop toe dat dit goed gebeurd.
 • Levensreddende handelingen zoals verslikking of stabiele zijligging worden niet geoefend op elkaar maar maken onderdeel uit van de e-learning.
 • Het aanleggen van verbanden wordt geoefend op de eigen arm of been

Protocol 6: LMRA bij Van Rijn voor EH en BO

Voordat de les begint voert de instructeur een Last Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.

 • De instructeur controleert het lokaal / het buitenterrein op orde en netheid.
 • De instructeur controleert of er voldoende hulpmiddelen aanwezig zijn.
 • De instructeur controleert of de hulpmiddelen in orde zijn en op de juiste plek staan /liggen.
 • De instructeur controleert of er genoeg hygiëne middelen aanwezig zijn.
LMRA LOKAAL/BUITENTERREIN JA NEE
ORDE EN NETHEID
VOLDOENDE  MATERIAAL
MATERIAAL IS IN ORDE
MATERIAAL OP JUITE PLAATS
VOLDOENDE HYGIËNE MIDDELEN

COVID-19 coördinator:

 1. De coördinator ziet op correcte opvolging toe.
 2. De coördinator ondersteunt waar mogelijk bij het oplossen van problemen.
 3. De coördinator wijst gebruikers van het gebouw op verbeter mogelijkheden bij het uitvoeren van de richtlijnen.

Onze instructeur is ten alle tijden leidend en bepaald de structuur van de training. Bij niet navolgen van dit protocol mag de instructeur u weigeren of wegsturen bij de training. Hij zal hierna verslag uitbrengen aan de coördinator van het opleidingscentrum van Van Rijn Veiligheidsopleidingen.

Wij volgen volledig de richtlijnen van het RIVM.

Wij volgen daarnaast ook het branche protocol BHV/EHBO tijdens COVID-19

Maatregelen in verband met Corona

Geachte relatie,

Net als heel veel andere organisaties nemen ook wij maatregelen in verband met Corona. Alle trainingen tot en met 1 juni gaan niet door.

Wanneer de getroffen maatregelen door de overheid opgeheven worden, zullen wij de planning van de trainingen hervatten en u informeren over een nieuwe datum.

Mocht u vragen hebben dan staan wij voor u klaar.

U kunt ons bellen op   : 088 – 112 9999 keuze 2

U kunt ons mailen via : opleidingen@vrbb.eu

Wij wensen u veel sterkte met alle recente ontwikkelingen.

Hartelijke groet,

Team Van Rijn

Van Rijn wint Thoolse ondernemersprijs 2020

Het publiek van de Thoolse ondernemersavond heeft Van Rijn Brandbeveiliging en Veiligheidsopleidingen in Tholen verkozen tot winnaar van de ondernemersprijs 2020. Bij de startersprijs gingen de meeste stemmen naar bloemist Ira van Dijke uit Sint-Annaland.

Winnaar Thoolse ondernemersprijs 2020

Niek Ridderhof (midden) krijgt net te horen dat zijn bedrijf de prijs gewonnen heeft. Links van hem Jan de Koster van de MCD en recht Kathleen Metz van Prince.

Verblussend goed

Van Rijn ’is verblussend goed’. Met de slogan van het bedrijf in Tholen voor onder andere bhv-cursussen, brandblussers werd een inleidend filmpje afgesloten. Vervolgens pakten zo’n 150 aanwezigen hun telefoon om te stemmen. Niek Ridderhof, zoon van Cor, balde zijn vuist en lachte breeduit. Harm-Jan van Dijke overhandigde de prijs hij is voorzitter van het Ondernemers Overleg Tholen, die de avond samen met de Rabobank Oosterschelde en de gemeente organiseerde. Een speechbriefje van Ridderhof bleef in zijn broekzak. ,,Ik had mijn handen al vol”, vertelt hij. ,,Het is mooi om zo door je klanten gekozen te worden. Een motivatie om zo door te gaan.” Van Rijn heeft de afgelopen jaren gestage groei doorgemaakt op de locatie op het industrieterrein in Tholen. Voor Ira van Dijke was de verrassing groot toen ze haar bedrijfsnaam op het grote scherm zag. ,,Ik heb geen speech voorbereid”, zei ze lachend. ,,Klanten, bedankt.” Ira kwam ongeveer tien jaar geleden vanuit Oekraïne naar Sint-Annaland. Ze ging aan de slag bij bloemisten en heeft nu haar eigen bedrijf.

Jury

Het thema Groei en Bloei was dan ook een leidraad voor de jury om voor de ondernemers- en startersprijs bij elkaar zes bedrijven te nomineren. Bij de ondernemersprijs was ook MCD de Koster uit Stavenisse genomineerd.

De MCD behoeft als supermarkt weinig uitleg. De vestiging van Jan de Koster heeft eerder prijzen gewonnen voor beste MCD van Nederland. De jury had daarnaast Prince Kunststof Infra uit Tholen vooruitgeschoven als potentiële winnaar. Het bedrijf maakt kunststof verbindingen voor gas- en waterleidingen. Hoewel de vraag vanuit de gassector is afgenomen, groeit Prince, zo bleek uit het filmpje. Recent is daar ook een bedrijfshal aangebouwd. Bij de startersprijs had de jury ook NTX Duurzaam uit Sint-Annaland en Skyshark uit Poortvliet als één van de kanshebbers gekozen.

NTX Duurzaam is een bedrijf van Maarten van Oeveren. De Setallander geeft advies over duurzame energie en is de trekker achter Tholen Solar, de coöperatie die zonnepanelen op grote daken wil leggen. Het plan is om in 2025 tien daken vol te leggen. Skyshark is het bedrijf Jurg van der Vlies. Hij verhuurt als enige in Europa de Skyshark. Die is het beste te omschrijven als een speedboot die ook onder water kan. Hij kan zowel duiken als springen. Van der Vlies werd vertegenwoordigd door zijn vrouw en zoon, want hij zat voor zijn bedrijf in het buitenland. De jury bestond uit Mart van Nieuwenhuijzen (Landschapscamping Kruytenburg, winnaar vorige editie), Kirsti Kon(Flexexpress), Arjan van Dijke (DB Keukengroep), Paul Versluijs (winnaar Thoolse agrarische ondernemer) en Niel Jansen (Jansen Technology Group). De jury werd organisatorisch en secretarieel ondersteund door Anita Goedegebuure (Rabobank).

Bron : Eendrachtbode

EHBO en BHV bijspijkeren door te ontsnappen uit een escaperoom!

Bij Van Rijn Brandbeveiliging en Veiligheidsopleidingen in Tholen kun je je EHBO of BHV-papieren bijhouden door uit twee escaperooms te ontsnappen. Theorie afwerken hoeft niet meer per se alleen in een klaslokaal. ,,We zijn hiermee uniek in Zuidwest-Nederland”, zegt Niek Ridderhof. Maikel Goudzwaard uit Poortvliet heeft de spellen bedacht samen met Van Rijn. De escaperooms zijn vanaf volgende week in gebruik en zijn verwerkt in de BHV en EHBO herhalingslessen. De escaperooms zijn ook los te boeken als teambuilding.

Niek Ridderhof en Hermen Geluk van Van Rijn met Maikel Goudzwaard van Uitje in jouw stad in één van de escaperooms.

Het nieuwe bedrijfsmagazijn bij Van Rijn moet worden ingericht. Een nieuwe medewerker heeft er een potje van gemaakt. Bijna alles staat en hangt op de verkeerde plek. Meer uitleg komt er niet. Je stapt met je collega’s de ruimte binnen, de klok gaat tikken en 45 minuten later moet je weer buiten staan. Dit is het scenario waar Brand en Ontruiming wordt getoetst. In de andere ruimte is er aandacht voor Eerste Hulp. Je gaat naar een fietsenmaker voor een nieuwe fiets. In de zaak ligt een baby in een maxi cosi. Het kind speelt met een dopje van een fietsventiel. Er komen verder geen aanwijzingen. De klok gaat tikken. Wie de escaperooms volbrengt heeft een groot deel van de benodigde theorie voor EHBO en BHV-herhaling doorlopen. ,,We zijn hiermee uniek in Zuid-West-Nederland”, zegt Niek Ridderhof.

Samenwerken

Vanaf aanstaande dinsdag zijn de escaperooms in gebruik om de theorie van EHBO en BHV-diploma’s bij te houden. Escaperooms zijn er normaal gesproken voor vermaak. Ze zitten door heel het land. Bijvoorbeeld bij Scherpenisse bij de Zeester. Groepen krijgen meestal een uur om aan de hand van aanwijzingen in de ruimte raadsels op te lossen. Ieder goed antwoord brengt de deelnemers een stap verder bij de uitgang. Het is een speelse manier om voor saamhorigheid in een team te zorgen. Niet voor niets zijn escaperooms een geliefd bedrijfsuitje. ,,Zo kun je snel merken of je goed kan samenwerken”, zegt Ridderhof.

De escaperooms zijn een volledig Thoolse productie. Poortvlietenaar Maikel Goudzwaard heeft onder naam van zijn bedrijf Uitje in Jouw stad al diverse escaperooms in de regio gemaakt, waaronder die in Scherpenisse. Die bij Van Rijn, waarbij de kennis zich op één gebied toespitst, was ook nieuw voor hem. Hij is helemaal in de materie gedoken om te zorgen dat alle onderdelen terugkomen  ,,Ik weet zeker dat ik voorlopig geen BHV-cursus hoef te volgen”, zegt hij lachend.

Raadsels

Gewone escaperooms zitten vol aanwijzingen en dat is meteen het verschil met deze educatieve variant bij Van Rijn. ,,De kennis voor deze escaperoom moet in het hoofd van de BHV-er zitten”, zegt Hermen Geluk van Van Rijn. Als bedrijfsleider werkte hij nauw samen met Maikel Goudzwaard om de juiste raadsels en vragen te bedenken. Ze kunnen niet al te veel vertellen. Het moet immers niet te makkelijk worden voor de bedrijfshulpverleners. ,,Normaal gesproken zit de oplossing in de escaperoom. Nu hebben ze dat ’s ochtends in de theorieles gehad of staat in het boek”, legt Goudzwaard uit. ,,Zonder kennis van BHV krijg je het niet opgelost.”

Afstudeerscriptie

Het is een manier om doorgaans droge kost op een leuke manier bij de cursisten bij te brengen. Het idee voor de escaperoom had Niek Ridderhof al toen hij studeerde en hij verwerkte het in zijn afstudeerscriptie. Dat idee is nu werkelijkheid geworden. ,,Als cursusleider probeer je altijd je lessen interessant houden. Dat kan nog een hele strijd zijn. Dit is wel een hele leuke manier om je kennis bij te houden”, zegt Geluk, die eerder ook cursusleider was. ,,Je kan de opdrachten ook niet per toeval goed hebben. Als je binnen de tijd buiten bent dan heb je de stof ook echt begrepen.”

De escaperooms voldoen dan ook aan de eisen die keurmerk NIBHV stelt. Dat keurmerk mag Van Rijn ook sinds enige tijd voeren. ,,We weten zelf ook precies wat je moet weten om je diploma’s te kunnen verlengen. Elk jaar proberen we weer vernieuwend te zijn. Zo wisselen we jaarlijks de scenario’s in onze trainingsruimtes. We zorgen dat hierin de competenties getoetst worden die het NIBHV eist”, vertelt Geluk.

De escaperooms zijn vanaf nu in gebruik en zijn verwerkt in de BHV en EHBO herhalingslessen. De escaperooms zijn ook los te boeken als teambuilding. Mail naar opleidingen @vrbb.eu voor meer informatie.

 

Hoe kies je een goede bhv-cursus?

Veilig werken: het wordt steeds vanzelfsprekender. Werkgevers zijn in Nederland wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Maar ze kiezen er – gelukkig – ook steeds vaker uit zichzelf voor om werk te maken van veiligheid.

Belangrijk onderdeel van een goed veiligheidsbeleid is een goede bedrijfshulpverlening. De kwaliteit van je bhv-organisatie staat of valt met een goede (herhalings-)cursus voor de bhv’ers in je organisatie. Maar hoe kies je nu een goede opleider?

Wat is jouw doel van een bhv-cursus?

Het selecteren van de juiste bhv-cursus begint met nadenken over de vraag wat veilig werken betekent voor je organisatie en je medewerkers. Hoe belangrijk vind je het dat medewerkers goed en kundig kunnen handelen tijdens een calamiteit? Let je primair op prijs en wil je een basaal veiligheidsniveau realiseren, of wil je simpelweg het allerbeste voor je mensen? Hoe is het op dit moment gesteld met het veiligheidsbewustzijn in je organisatie? Deze en andere vragen spelen een rol bij het selecteren van een opleider die goed bij je organisatie past.

Minimale eisen aan een cursus

Afhankelijk van je specifieke wensen en uitgangspunten, kun je vervolgens op zoek gaan naar een passende bhv-cursus. Dat is vaak nog een hele opgave; Nederland kent duizenden aanbieders van veiligheidsopleidingen. Dat maakt het lastig om het kaf van het koren te scheiden.

Wat de specifieke eisen ook zijn, als werkgever wil je in elk geval kunnen rekenen op een bepaald kwaliteitsniveau; een minimale ondergrens, die garandeert dat een bhv-cursus de veiligheid op de werkvloer daadwerkelijk bevordert. Dit is niet alleen belangrijk voor de (eigen) veiligheid op de werkvloer, maar ook om aan de wettelijke eisen van bhv te voldoen. Zo voorkom je actief schade voor je organisatie.

Meer weten over de verplichting? Lees dan: Bhv verplicht? De Wet- en Regelgeving.

Vrije keuze van je bhv-opleider

De keuze van een opleider of opleidingsinstituut is vrij. Het is wenselijk om aan het einde van de bhv-cursus of opleiding een toets of examen te laten plaatsvinden waarin de cursist moet aantonen de onderwerpen te beheersen. Ook de keuze van een examenbureau is vrij. Een sterke aanbeveling is dat het examenbureau dat de toets afneemt onafhankelijk is van het opleidingsinstituut. Deze onafhankelijkheid bevordert een objectieve examinering en daarmee een grotere kwaliteitsgarantie. Bij het goed doorlopen van een examen kan een certificaat van waarde aan de cursist worden afgegeven.

Wat is onafhankelijke certificering?

Het lastige is dat er wettelijk gezien geen specifieke kwaliteitseisen voor  bhv-opleidingen en -examenbureaus bestaan; in principe mag iedereen een bhv-cursus verzorgen en een eigen certificaat afgeven. In de meeste gevallen is zo’n certificaat echter niet meer en niet minder dan een bewijs van deelname.

Als onafhankelijke partij introduceerde het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) in 2017 daarom een vernieuwd bhv keurmerk: een onafhankelijk kwaliteitsstempel dat – in tegenstelling tot een bewijs van deelname uit de printer – daadwerkelijk iets zegt over de kwaliteit van een bhv-cursus

Bhv-opleiders die het NIBHV Keurmerk willen behalen, moeten bewijzen dat ze voldoen aan strikte eisen op het gebied van kwaliteitszorg, leeromgeving, didactische kwaliteit, voorzieningen en toetsing. Ná het behalen van het Keurmerk houdt NIBHV de vinger aan de pols tijdens periodieke herhalingsaudits en praktijkbezoeken. Van Rijn Veiligheidsopleidingen heeft het NIBHV Keurmerk.

Kwaliteitsborging van opleidingen

Het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening heeft met het Keurmerk een middel tot waarborgen van kwaliteit. Het NIBHV Keurmerk zelf maakt echter deel uit van een breder systeem van kwaliteitsborging. Onderstaande afbeelding laat zien wat kwaliteit voor NIBHV betekent, en hoe onze onafhankelijke certificering daarbinnen past.Kwaliteitsborging_NIBHV

Klik op de afbeelding voor een uitvergrote weergave.

Waar vind je NIBHV gecertificeerde bhv-opleiders?

Ben jij je aan het oriënteren op een bhv-cursus of opleider? Ga dan na bij de betreffende bhv-opleider of deze onafhankelijke NIBHV persoonscertificering met controles door NIBHV aanbiedt. Of ga voor een opleider die daarnaast ook jaarlijks door NIBHV geauditeerd wordt op 5 pijlers (kwaliteitszorg, leeromgeving, didactische kwaliteit, voorzieningen en toetsingen). Dan kies je voor een Keurmerkopleider. Deze vindt je door heel Nederland. Weten waar bij jou in de buurt een Keurmerkopleider zit? Je vindt bij ons een register waar je aangesloten Keurmerkhouders kunt zoeken die bij jou in de buurt opleidingen verzorgen.

Van Rijn Veiligheidsopleidingen in Tholen is één van de 27 bedrijven in Nederland die het keurmerk van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) mag dragen. Wanneer u naar aanleiding van dit artikel een vrijblijvende afspraak wilt plannen, kan dat door in het rechter menu te klikken op afspraak maken. U kunt ook een terugbelverzoek achterlaten. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op.

BRON: Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Van Rijn traint hulpverleners van gemeente Bergen op Zoom

De 150 bedrijfshulpverleners van de gemeente Bergen op Zoom worden voortaan getraind door het Thoolse bedrijf Van Rijn Veiligheidsopleidingen. Niek Ridderhof is trots op deze nieuwe opdracht. Het zijn niet alleen de mensen die in het stadskantoor werken, maar ook in theater de Maagd of het Markiezenhof.

René de Mooij van de gemeente Bergen op Zoom en Niek Ridderhof van Van Rijn Veiligheidsopleidingen.

We zijn er heel blij mee”, zegt Ridderhof. Het is weer een nieuwe stap voor het Thoolse familiebedrijf Van Rijn Brandbeveiliging en Veiligheidsopleidingen. ,,Het is onze eerste aanbesteding die we gewonnen hebben. Dat voelt super”, vertelt Ridderhof. De samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom loopt inmiddels sinds januari. ,, We zijn geen gewone afnemer en leverancier, we willen echt wel van een partnership spreken”, zegt René de Mooij van de gemeente Bergen op Zoom. ,,Het gaat om veiligheid en dan sta je steeds in onderling contact. En dat bevalt goed met Van Rijn.”

De gemeente Bergen op Zoom telt 150 bedrijfshulpverleners op de vele honderden medewerkers. Deze BHV’ers werken niet alleen op het stadskantoor, Markiezenhof en Centrum voor de Kunsten, maar bijvoorbeeld ook in de buitendienst. Ridderhof heeft voor de diverse locaties een op maat geschreven BHV training opgesteld. ,,We hebben maatwerk kunnen leveren”, zegt hij. ,,We zijn op alle plekken langs geweest. Zo heb ik in de nok van de Maagd gestaan.” Van Rijn heeft voor de Maagd bijvoorbeeld een scenario geschreven voor hoe te handelen bij een onwelwording tussen stoelen tijdens een theatervoorstelling. ,,Een uitdaging op zich omdat we dit voor het eerst hebben ontwikkeld.”

Lokaal

Het contract met de vorige leverancier voor veiligheidsopleidingen liep af waardoor de gemeente Bergen op Zoom  opnieuw moest aanbesteden. Drie partijen werden aangeschreven en het was Van Rijn dat uiteindelijk won. ,,We hebben naast de huidige partij, bewust lokaal gezocht”, zegt De Mooij. ,,Het is beleid van het huidige Bergse college om bij opdrachten naar het lokale mkb te kijken daar waar mogelijk.” Er is voor zestig procent naar kwaliteit gekeken en voor veertig procent naar de prijs. ,,Er zijn veel cowboys op de markt die op prijs concurreren”, zegt de Mooij. Maar dat is geen garantie voor succes. Keurmerken kunnen dan uitkomst bieden. Van Rijn mag sinds enige tijd het NIBHV-keurmerk voeren. Dat was ook één van de eisen die de gemeente heeft gesteld in de aanbesteding.

Hypermodern

De Bergse BHV’ers volgen ieder jaar zo’n acht uren aan BHV, waarvan drie uren theorie zijn. Waar dat in vroegere tijden in theorielokalen gebeurde, kan dat tegenwoordig via een computer met een zogeheten e-learning. De praktijklessen worden afhankelijk van de materie op de eigen werkplek gegeven óf juist bij Van Rijn in Tholen. Het nog recent verbouwde bedrijfspand wordt steeds meer ingericht als hypermoderne trainingslocatie voor bijvoorbeeld brandoefeningen.

Vacatures

,,Wij zijn op dit moment druk bezig met ontwikkelingen op het gebied van innovatie”, vertelt Ridderhof. ,,Zo wordt een deel van de extra ruimte van de bovenverdieping gebruikt voor een interactieve leeromgeving.” Praktijkopdrachten, theorieopdrachten en competenties worden met elkaar verweven in een interactieve ruimte. Cursisten kunnen door moderne technologieën, zoals beamers en virtual reality, diverse opdrachten uitvoeren die gekoppeld zijn aan de theorie. De planning is om dit het volgend (school)seizoen operationeel te hebben. Het Thoolse bedrijf is bijna doorlopend op zoek naar personeel in diverse functies.