Author Archives: vanrijn

Brandblussers

Persbericht: Van Dorp breidt uit met overname Van Rijn Brandbeveiliging uit Tholen

Van Dorp heeft overeenstemming bereikt over de overname van het familiebedrijf Van Rijn Brandbeveiliging. Van Rijn Brandbeveiliging is gespecialiseerd in brandbeveiliging en veiligheidsopleidingen en is met het hoofdkantoor en een eigen opleidingscentrum gevestigd in Tholen. Daarnaast heeft het bedrijf diverse servicepunten in Nederland. Ook Van Rijn Veiligheidsopleidingen en Van Rijn Advies en Projecten worden onderdeel van Van Dorp installaties.

Bij Van Rijn Brandbeveiliging werken momenteel 44 medewerkers. Het bedrijf heeft een landelijke dekking en realiseert een omzet van circa 4 miljoen euro.

Krachten gebundeld
Van Rijn Brandbeveiliging blijft haar werkzaamheden voorlopig onder de huidige bedrijfsnaam uitvoeren. Van Dorp en Van Rijn Brandbeveiliging zijn al jaren goede bekenden van elkaar en werken op vele vlakken al intensief met elkaar samen. Dankzij deze overname bundelen beide partijen hun krachten.

Cor Ridderhof, Directeur Van Rijn Brandbeveiliging: “Van Dorp is een gezond en toekomstbestendig familiebedrijf, waarmee wij ons op het gebied van normen & waarden, visie en strategie goed kunnen vereenzelvigen. De overname biedt nieuwe kansen en ontwikkelingsmogelijkheden voor onze medewerkers. Onze opdrachtgevers kunnen dankzij de samenwerking nu ook profiteren van de expertises op het gebied van het beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties.”

Chris van der Veen, Algemeen Directeur van Van Dorp: “Van Dorp heeft al langere tijd de wens om onze specialismen ‘Gebouwveiligheid’ en ‘Inspecties’ verder uit te breiden. Wij zijn dan ook verheugd dat wij vanaf hier samen verder gaan en Van Rijn Brandbeveiliging opnemen in ons familiebedrijf. We vertrouwen op de voortzetting van de goede samenwerking, waarin we gebruik blijven maken van elkaars kennis en expertise.”

Opnieuw moeten cursussen worden uitgesteld

Spijtig genoeg heeft het kabinet gisterenavond opnieuw aangekondigd dat de huidige lockdown maatregelen verlengd worden tot 9-2-2021. Alle onze open-inschrijvingstrainingen en alle geplande in-company trainingen zullen we om die reden moeten verplaatsen. Onze medewerkers van Veiligheidsopleidingen zullen de komende periode contact met u opnemen voor het verplaatsen van de trainingen.

Omdat we rekening houden met nog een verlenging van de lockdown zullen we de trainingen opnieuw inplannen vanaf maart 2021. Het NIBHV stelt tijdens een lockdown de vervaldatums van de diploma’s uit zodat deze op dit moment niet komen te vervallen. Zou de geldigheid van uw diploma in tijde van de lockdown dus eigenlijk komen te vervallen dan heeft u tot de zomervakantie de tijd om de herhalingscursus te volgen om het diploma te kunnen behouden. Uiteraard geldt dit alleen ten tijde van een lockdown.

Wij zullen er alles aan doen om zo spoedig mogelijk de datums voor u te verzetten. Mocht dit niet snel genoeg lukken omdat er op dit moment in deze onzekere tijd veel op of afkomt, vragen wij graag uw begrip voor deze situatie.

Ondanks alles met positieve groet,

Van Rijn Veiligheidsopleidingen
opleidingen@vrbb.eu
088 112 9999

Bedrijfsbranden

Bedrijfsbranden in Nederland. De vijf belangrijkste oorzaken

Elk jaar vinden er in Nederland zo’n zes- à achtduizend bedrijfsbranden plaats. Die veroorzaken een flinke schade en leiden niet zelden tot een faillissement. Maar ook voor de veiligheid van medewerkers is het uiteraard belangrijk om te investeren in een goede brandbestrijding. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van bedrijfsbranden? En: wat kun je doen om brand te voorkomen?

Bedrijfsbranden

De belangrijkste oorzaken van bedrijfsbranden

Er zijn een aantal oorzaken geïdentificeerd uit onderzoeken en cijfers van o.a. de brandweer, die gekenmerkt zijn als de top 5 van oorzaken bij bedrijfsbranden. Bedrijfsbranden worden het meest veroorzaakt door:

 1. Menselijk handelen
  Een machine die verkeerd wordt gebruikt, sigarettenpeuken die niet goed uitgemaakt worden, de onzorgvuldige omgang met brandbare stoffen: de mens is vaak de zwakste schakel als het gaat om brandveiligheid. Goede voorlichting en heldere procedures kunnen veel leed voorkomen.
 2. Brandstichting
  Veel bedrijfsbranden worden aangestoken; uit cijfers van de brandweer blijkt dat meer dan 60 procent van de buitenbranden wordt veroorzaakt door brandstichting. Die brandstichting kan het werk zijn van een pyromaan, een vandaal of van een inbreker die sporen wil wissen. Maar het kan ook het werk zijn van een boze klant of een ontevreden (voormalig) werknemer.
 1. Defecte of verouderde elektra
  Kortsluiting in een verouderde meterkast, versleten bedrading, apparaten of machines die onnodig aan blijven staan: elektrobranden komen vaak voor bij bedrijven. Ook versleten of beschadigde opladers kunnen een brand veroorzaken.
 1. Brand in een naburig pand
  Brand bij de buren? Niet zelden slaat zo’n brand over naar naastgelegen panden.
 1. Blikseminslag
  Elk jaar slaat de bliksem in Nederland zo’n 250.000 keer in. Dat kan leiden tot brand in woningen, maar ook in bedrijfspanden.

Andere regelmatig voorkomende oorzaken van bedrijfsbranden zijn onder meer illegale hennepteelt, montagefouten (bijvoorbeeld bij het plaatsen van zonnepanelen), broeibranden, en branden die ontstaan bij het dakdekken.

Wat kun je doen om brand te voorkomen?

 • Zorg voor goede blusmiddelen (en weet hoe ze werken). Een sprinklerinstallatie heeft altijd de voorkeur als het gaat om blussen. Maar heb je niet de mogelijkheden voor zo’n installatie? Zorg dan voor goede blusmiddelen en bewaar deze altijd op dezelfde, goed bereikbare plek. Zorg er bovendien voor dat alle medewerkers (en dus niet alleen de bhv’ers binnen je bedrijf) weten hoe ze werken en waar ze hangen.
  Let op: alle draagbare en verrijdbare blustoestellen moeten minimaal één keer per jaar worden gekeurd. Onderhoud je blusmiddelen daarom goed en loop ze ook regelmatig zélf na. Hangen ze nog op de juiste plek? Zijn ze recent nog gecontroleerd door een erkend bedrijf? Zit de borging er nog op? En: zijn de gebruiksinstructies goed te lezen?
 • Controleer je elektrische installatie regelmatig. Bedrijven zijn wettelijk verplicht om hun elektrische installatie en apparatuur periodiek te laten keuren door een expert.
 • Houd de werkvloer opgeruimd en netjes. Zaagsel, maar ook ‘gewoon’ huisstof kan een brand versnellen. Schoonmaken helpt om de ontwikkeling van een beginnende brand te vertragen.
 • Neem maatregelen tegen inbrekers. Niet zelden proberen inbrekers hun sporen te wissen door brand te stichten. Een goed alarmsysteem en (brandveilige) nachtlampen kunnen diefstal én brandstichting voorkomen.
 • Zorg voor goede brandmelders. Brandmelders worden steeds innovatiever en zijn steeds vaker makkelijk te koppelen aan het Internet of Things – wat weer handige informatie kan opleveren. Een goede brandmelder (zo nodig gekoppeld aan een brandmeldinstallatie) zorgt ervoor dat je een beginnende brand snel ontdekt en maatregelen kunt nemen.

Mocht u meer informatie willen naar aanleiding van dit bericht dan kunt u contact met ons opnemen via het rechtermenu op deze pagina.

BRON: NIBHV.

Jaarlijks onderhoud aan keerkleppen toegevoegd aan ons assortiment

Deze week zijn acht van onze medewerkers op cursus geweest bij Watts Water Technologies voor het keuren van keerkleppen.

Hiermee breiden wij ons dienstenpakket nog verder uit. Keerkleppen treffen we namelijk vaak aan achter brandslanghaspels/koffiemachines/drinkwatervoorzieningen/waterkranen etc. Aan deze keerkleppen moet ook jaarlijks onderhoud uitgevoerd te worden.

Zoekt u hiervoor een geschikte partij? Klik dan in het rechter menu op offerte aanvragen of op contact met ons opnemen.

’Een praktijktraining duurt nu nog maar twee uur’

Door de coronacrisis lag ook Van Rijn Veiligheidsopleidingen in Tholen wekenlang stil. Maar het bedrijf ging niet bij de pakken neerzitten: integendeel. Achter de schermen is de afgelopen tijd heel hard gewerkt aan ‘het nieuwe BHV’.

Hermen Geluk (links) en Niek Ridderhof in het trainingslokaal: ,,Wij maken de BHV training zo leuk mogelijk.’’ (foto: Eendrachtbode)

Een BHV-cursus of herhalingstraining volgen is vaak een verplicht nummer, weten Hermen Geluk, technisch manager, en Niek Ridderhof, office manager. ,,Daarom doen we ons best om het zo leuk mogelijk te maken. Zo  hadden we bijvoorbeeld een BHV-escaperoom ontwikkeld. Maar helaas mogen we die met de nieuwe maatregelen voorlopig niet meer gebruiken.”

Daarom ontwikkelde Van Rijn iets nieuws. ‘Het nieuwe BHV’ noemen ze het: een combinatie van een online training, die je thuis kunt doen en twee uurtjes bij het bedrijf in Tholen om je vaardigheden te laten toetsen. ,,Dat is toch de nieuwe manier van werken”, voorspelt Hermen. ,,De coronacrisis heeft ons laten zien dat thuis en online werken ook prima gaat. Zo zie je maar dat er uit zo’n crisis ook iets moois kan voortkomen. En voor ondernemers en werknemers is het natuurlijk heel fijn dat een training hen maar twee uurtjes kost, in plaats van een hele dag.”

Stap voor stap

De coronaregels worden bij Van Rijn nauwgezet opgevolgd. Iedere stap van de training werd onder de loep genomen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Bezoekers worden opgevangen bij de zij-ingang. Daar wordt eerst een gezondheidscheck gedaan en vervolgens worden de handen ontsmet. In het trainingslokaal mogen nog maar zes cursisten ontvangen worden in plaats van de gebruikelijke twaalf. Iedere cursist werkt vanuit een eigen vak met een eigen reanimatiepop, ontsmettingsspullen en aed-apparaat. ,,Voorheen deden we alles met één pop, maar dat kan niet meer”, zegt Niek. ,,Dus hebben we voor iedereen eigen spullen aangeschaft.” Een ontruiming wordt op een platte-grond nagespeeld als table top oefening. ,,We hebben prachtige ontruimingsfaciliteiten, maar die mogen we nu niet gebruiken”, aldus Hermen. ,,Dus nemen we de nagespeelde ontruiming met een camera op, zodat iedereen op het scherm live mee kan kijken. We proberen zo creatief en innovatief mogelijk te denken binnen de kaders van het NIBHV keurmerk.”

Gastvrij

En zo is alles tot in de puntjes voorbereid. Bij het brandblussen heeft iedereen eigen brandblusser. Bij de toiletten staat precies aangegeven waar de bezoekers moeten wachten zodat de volgende binnen kan. ,,Je moet overal over nadenken”, lacht Hermen. ,,Mensen zijn gewend dat ze hier de kantine in kunnen lopen en zelf koffie kunnen pakken. Mag allemaal niet meer. Maar we zorgen wel dat onze ontvangst nog net zo gastvrij is als altijd! We willen dat mensen hier met een glimlach naar buiten stappen”, zegt Niek. De eerste bijeenkomst van de nieuwe BHV is op woensdag 3 juni.

Voorlopig geldt de nieuwe manier van werken alléén voor de BHV herhalingstraining, maar er wordt ook hard gewerkt aan een zelfde opzet voor de BHV basis, EHBO en VCA cursussen.

www.hetnieuweBHV.nl
Tel.: 088 112 9999

Protocollen COVID-19 Van Rijn Veiligheidsopleidingen

De uitwerking van de protocollen is gebaseerd op Het protocol Veilig trainen voor BHV

Versie 1.0 mei 2020
Protocol cursist

Protocol 1 Gedragsregels social distancing en hygiëne

Richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor alle cursisten en externen.

 • Houd te allen tijde 1.5 meter afstand tot medewerkers en cursisten.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Blijf thuis als je de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging vanaf 38 graden.
 • Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten
 • Was je handen regelmatig met water en zeep en gebruik handdesinfectiegel wanneer water en zeep niet beschikbaar zijn. In en om het pand zijn diverse gelegenheden om handen te wassen.

Toiletbezoek cursist:

 • Er zijn 3 beschikbare toiletten
 • De cursist sluit de buitendeur van het toilet.
 • Is het toilet bezet dan wacht de cursist op de stip bij ingang van het toilet.
 • Bij gebruik toilet dient de toiletbril gesloten te worden alvorens het toilet door te spoelen.
 • Bij gebruik toilet maakt cursist de toiletbril schoon met hygiënische doekjes. Doekjes in de pedaalemmer niet in het toilet.
 • Tevens het verzoek om de deurklinken aan de binnenkant en buitenkant te ontsmetten.
 • De cursist wast handen conform regels (informatie naast de spiegel).

Protocol 2: Betreden en verlaten oefencentrum en trainingslocatie:

Cursisten:

 • De cursist heeft zich voor aanvang van de training de gemailde informatie gelezen en het instructie filmpje bekeken.
 • Als de cursist vroeg is en de deur is nog niet open, wacht deze in de auto of buiten op de parkeerplaats, dit laatste uiteraard met 1,5m afstand.
 • De cursist wordt opgewacht door een medewerker, deze checkt of er gezondheidsklachten zijn: hoesten, niezen, verkouden, koorts of zieke indruk(richtlijnen RIVM).
 • De cursist ontsmet zijn handen met de aanwezige ontsmettingsspray
 • De cursist tekent de aanwezigheidslijst, ontvangt een tasje met materialen voor de training.
 • De cursist wacht in het lokaal tot de les start.
 • De instructeur laat de deur open, zo wordt klinkbesmetting voorkomen.

Wisselen van lokaal

 • De cursist volgt de instructies van de instructeur.

 Verlaten oefencentrum en trainingslocatie

 • De cursist verlaat het lokaal volgens het first in last out principe.
 • De instructeur geeft aan hoe de cursisten het gebouw moeten verlaten, de cursisten verlaten direct het terrein.

Protocol 3: Catering en pauzes

 • Bij aanvang van de cursus krijgt de cursist koffie of thee met een koek aangeboden. Bij vertrek zorgt Van Rijn nog voor een snack voor onderweg.
 • Doordat de training maar kort duurt is er geen pauze. Ook niet om te roken.

Protocol 4: Schoonmaak

 • In het lokaal staat op elke tafel, spuitflacons met spray en hygiëne doekjes.
 • De cursist maakt aan het einde van de les zijn werkplek en materialen schoon, de instructeur houdt hier toezicht op.
 • De cursist gooit aan het einde van de les zijn gebruikte materialen weg in de afvalbakjes naast iedere tafel.
 • De instructeur controleert aan het einde van de les of de flacons nog voldoende gevuld zijn.
 • De instructeurs maken op hoofdlijnen het lokaal/gebouw schoon, d.w.z. deurklinken, catering tafel enz. enz.

Protocol 5: Les en leermiddelen en lesinhoud
Bij aankomst ontvangt de cursist een tasje met daarin cursus materialen en 2 paar handschoentjes.

 • De cursist moet zijn competenties aantoonbaar maken voor de instructeur zodat certificering volgens de richtlijnen kan worden verstrekt.
 • E-learning is een verplicht onderdeel en behoort naast de praktische toetsen bij de certificering.
 • De cursisten krijgen een vaste plaats aangewezen in de lesruimte waar zij telkens naar toe terug keren.
 • Om de 1,5 meter in de lokalen te kunnen garanderen worden er maximaal 6 cursisten toegelaten.
 • Bij verschillende handelingen is het verplicht handschoenen te dragen. De instructeur geeft aan wanneer wel en wanneer geen handschoenen worden gedragen. De handschoenen worden direct na de oefening weggegooid.

BHV brand en ontruiming:
Bij het onderdeel brandbestrijding zullen we gebruik maken  van de blusruimte binnen. d.m.v. een raam kan er meegekeken worden zodat niet alle cursisten tegelijk in de blusruimte aanwezig zijn. Tijdens de training legt de instructeur dit nogmaals uit.

EHBO, eerste hulp en reanimatie en AED

 • Bij reanimatie leren wij de cursisten naast de (standaard) methodiek ook de tijdelijke richtlijnen i.v.m. COVID-19.
 • Reanimatie kan veilig uitgevoerd worden middels schoonmaak, desinfectie en onderhoud conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad en fabrikant van de reanimatiepop. Om schoonmaak en desinfectie mogelijk te maken staat op iedere tafel ruim voldoende desinfectans en hygiënedoekjes. De instructeur ziet erop toe dat dit goed gebeurd.
 • Levensreddende handelingen zoals verslikking of stabiele zijligging worden niet geoefend op elkaar maar maken onderdeel uit van de e-learning.
 • Het aanleggen van verbanden wordt geoefend op de eigen arm of been

Protocol 6: LMRA bij Van Rijn voor EH en BO

Voordat de les begint voert de instructeur een Last Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.

 • De instructeur controleert het lokaal / het buitenterrein op orde en netheid.
 • De instructeur controleert of er voldoende hulpmiddelen aanwezig zijn.
 • De instructeur controleert of de hulpmiddelen in orde zijn en op de juiste plek staan /liggen.
 • De instructeur controleert of er genoeg hygiëne middelen aanwezig zijn.
LMRA LOKAAL/BUITENTERREIN JA NEE
ORDE EN NETHEID
VOLDOENDE  MATERIAAL
MATERIAAL IS IN ORDE
MATERIAAL OP JUITE PLAATS
VOLDOENDE HYGIËNE MIDDELEN

COVID-19 coördinator:

 1. De coördinator ziet op correcte opvolging toe.
 2. De coördinator ondersteunt waar mogelijk bij het oplossen van problemen.
 3. De coördinator wijst gebruikers van het gebouw op verbeter mogelijkheden bij het uitvoeren van de richtlijnen.

Onze instructeur is ten alle tijden leidend en bepaald de structuur van de training. Bij niet navolgen van dit protocol mag de instructeur u weigeren of wegsturen bij de training. Hij zal hierna verslag uitbrengen aan de coördinator van het opleidingscentrum van Van Rijn Veiligheidsopleidingen.

Wij volgen volledig de richtlijnen van het RIVM.

Wij volgen daarnaast ook het branche protocol BHV/EHBO tijdens COVID-19

Maatregelen in verband met Corona

Geachte relatie,

Net als heel veel andere organisaties nemen ook wij maatregelen in verband met Corona. Alle trainingen tot en met 1 juni gaan niet door.

Wanneer de getroffen maatregelen door de overheid opgeheven worden, zullen wij de planning van de trainingen hervatten en u informeren over een nieuwe datum.

Mocht u vragen hebben dan staan wij voor u klaar.

U kunt ons bellen op   : 088 – 112 9999 keuze 2

U kunt ons mailen via : opleidingen@vrbb.eu

Wij wensen u veel sterkte met alle recente ontwikkelingen.

Hartelijke groet,

Team Van Rijn

Van Rijn wint Thoolse ondernemersprijs 2020

Het publiek van de Thoolse ondernemersavond heeft Van Rijn Brandbeveiliging en Veiligheidsopleidingen in Tholen verkozen tot winnaar van de ondernemersprijs 2020. Bij de startersprijs gingen de meeste stemmen naar bloemist Ira van Dijke uit Sint-Annaland.

Winnaar Thoolse ondernemersprijs 2020

Niek Ridderhof (midden) krijgt net te horen dat zijn bedrijf de prijs gewonnen heeft. Links van hem Jan de Koster van de MCD en recht Kathleen Metz van Prince.

Verblussend goed

Van Rijn ’is verblussend goed’. Met de slogan van het bedrijf in Tholen voor onder andere bhv-cursussen, brandblussers werd een inleidend filmpje afgesloten. Vervolgens pakten zo’n 150 aanwezigen hun telefoon om te stemmen. Niek Ridderhof, zoon van Cor, balde zijn vuist en lachte breeduit. Harm-Jan van Dijke overhandigde de prijs hij is voorzitter van het Ondernemers Overleg Tholen, die de avond samen met de Rabobank Oosterschelde en de gemeente organiseerde. Een speechbriefje van Ridderhof bleef in zijn broekzak. ,,Ik had mijn handen al vol”, vertelt hij. ,,Het is mooi om zo door je klanten gekozen te worden. Een motivatie om zo door te gaan.” Van Rijn heeft de afgelopen jaren gestage groei doorgemaakt op de locatie op het industrieterrein in Tholen. Voor Ira van Dijke was de verrassing groot toen ze haar bedrijfsnaam op het grote scherm zag. ,,Ik heb geen speech voorbereid”, zei ze lachend. ,,Klanten, bedankt.” Ira kwam ongeveer tien jaar geleden vanuit Oekraïne naar Sint-Annaland. Ze ging aan de slag bij bloemisten en heeft nu haar eigen bedrijf.

Jury

Het thema Groei en Bloei was dan ook een leidraad voor de jury om voor de ondernemers- en startersprijs bij elkaar zes bedrijven te nomineren. Bij de ondernemersprijs was ook MCD de Koster uit Stavenisse genomineerd.

De MCD behoeft als supermarkt weinig uitleg. De vestiging van Jan de Koster heeft eerder prijzen gewonnen voor beste MCD van Nederland. De jury had daarnaast Prince Kunststof Infra uit Tholen vooruitgeschoven als potentiële winnaar. Het bedrijf maakt kunststof verbindingen voor gas- en waterleidingen. Hoewel de vraag vanuit de gassector is afgenomen, groeit Prince, zo bleek uit het filmpje. Recent is daar ook een bedrijfshal aangebouwd. Bij de startersprijs had de jury ook NTX Duurzaam uit Sint-Annaland en Skyshark uit Poortvliet als één van de kanshebbers gekozen.

NTX Duurzaam is een bedrijf van Maarten van Oeveren. De Setallander geeft advies over duurzame energie en is de trekker achter Tholen Solar, de coöperatie die zonnepanelen op grote daken wil leggen. Het plan is om in 2025 tien daken vol te leggen. Skyshark is het bedrijf Jurg van der Vlies. Hij verhuurt als enige in Europa de Skyshark. Die is het beste te omschrijven als een speedboot die ook onder water kan. Hij kan zowel duiken als springen. Van der Vlies werd vertegenwoordigd door zijn vrouw en zoon, want hij zat voor zijn bedrijf in het buitenland. De jury bestond uit Mart van Nieuwenhuijzen (Landschapscamping Kruytenburg, winnaar vorige editie), Kirsti Kon(Flexexpress), Arjan van Dijke (DB Keukengroep), Paul Versluijs (winnaar Thoolse agrarische ondernemer) en Niel Jansen (Jansen Technology Group). De jury werd organisatorisch en secretarieel ondersteund door Anita Goedegebuure (Rabobank).

Bron : Eendrachtbode

EHBO en BHV bijspijkeren door te ontsnappen uit een escaperoom!

Bij Van Rijn Brandbeveiliging en Veiligheidsopleidingen in Tholen kun je je EHBO of BHV-papieren bijhouden door uit twee escaperooms te ontsnappen. Theorie afwerken hoeft niet meer per se alleen in een klaslokaal. ,,We zijn hiermee uniek in Zuidwest-Nederland”, zegt Niek Ridderhof. Maikel Goudzwaard uit Poortvliet heeft de spellen bedacht samen met Van Rijn. De escaperooms zijn vanaf volgende week in gebruik en zijn verwerkt in de BHV en EHBO herhalingslessen. De escaperooms zijn ook los te boeken als teambuilding.

Niek Ridderhof en Hermen Geluk van Van Rijn met Maikel Goudzwaard van Uitje in jouw stad in één van de escaperooms.

Het nieuwe bedrijfsmagazijn bij Van Rijn moet worden ingericht. Een nieuwe medewerker heeft er een potje van gemaakt. Bijna alles staat en hangt op de verkeerde plek. Meer uitleg komt er niet. Je stapt met je collega’s de ruimte binnen, de klok gaat tikken en 45 minuten later moet je weer buiten staan. Dit is het scenario waar Brand en Ontruiming wordt getoetst. In de andere ruimte is er aandacht voor Eerste Hulp. Je gaat naar een fietsenmaker voor een nieuwe fiets. In de zaak ligt een baby in een maxi cosi. Het kind speelt met een dopje van een fietsventiel. Er komen verder geen aanwijzingen. De klok gaat tikken. Wie de escaperooms volbrengt heeft een groot deel van de benodigde theorie voor EHBO en BHV-herhaling doorlopen. ,,We zijn hiermee uniek in Zuid-West-Nederland”, zegt Niek Ridderhof.

Samenwerken

Vanaf aanstaande dinsdag zijn de escaperooms in gebruik om de theorie van EHBO en BHV-diploma’s bij te houden. Escaperooms zijn er normaal gesproken voor vermaak. Ze zitten door heel het land. Bijvoorbeeld bij Scherpenisse bij de Zeester. Groepen krijgen meestal een uur om aan de hand van aanwijzingen in de ruimte raadsels op te lossen. Ieder goed antwoord brengt de deelnemers een stap verder bij de uitgang. Het is een speelse manier om voor saamhorigheid in een team te zorgen. Niet voor niets zijn escaperooms een geliefd bedrijfsuitje. ,,Zo kun je snel merken of je goed kan samenwerken”, zegt Ridderhof.

De escaperooms zijn een volledig Thoolse productie. Poortvlietenaar Maikel Goudzwaard heeft onder naam van zijn bedrijf Uitje in Jouw stad al diverse escaperooms in de regio gemaakt, waaronder die in Scherpenisse. Die bij Van Rijn, waarbij de kennis zich op één gebied toespitst, was ook nieuw voor hem. Hij is helemaal in de materie gedoken om te zorgen dat alle onderdelen terugkomen  ,,Ik weet zeker dat ik voorlopig geen BHV-cursus hoef te volgen”, zegt hij lachend.

Raadsels

Gewone escaperooms zitten vol aanwijzingen en dat is meteen het verschil met deze educatieve variant bij Van Rijn. ,,De kennis voor deze escaperoom moet in het hoofd van de BHV-er zitten”, zegt Hermen Geluk van Van Rijn. Als bedrijfsleider werkte hij nauw samen met Maikel Goudzwaard om de juiste raadsels en vragen te bedenken. Ze kunnen niet al te veel vertellen. Het moet immers niet te makkelijk worden voor de bedrijfshulpverleners. ,,Normaal gesproken zit de oplossing in de escaperoom. Nu hebben ze dat ’s ochtends in de theorieles gehad of staat in het boek”, legt Goudzwaard uit. ,,Zonder kennis van BHV krijg je het niet opgelost.”

Afstudeerscriptie

Het is een manier om doorgaans droge kost op een leuke manier bij de cursisten bij te brengen. Het idee voor de escaperoom had Niek Ridderhof al toen hij studeerde en hij verwerkte het in zijn afstudeerscriptie. Dat idee is nu werkelijkheid geworden. ,,Als cursusleider probeer je altijd je lessen interessant houden. Dat kan nog een hele strijd zijn. Dit is wel een hele leuke manier om je kennis bij te houden”, zegt Geluk, die eerder ook cursusleider was. ,,Je kan de opdrachten ook niet per toeval goed hebben. Als je binnen de tijd buiten bent dan heb je de stof ook echt begrepen.”

De escaperooms voldoen dan ook aan de eisen die keurmerk NIBHV stelt. Dat keurmerk mag Van Rijn ook sinds enige tijd voeren. ,,We weten zelf ook precies wat je moet weten om je diploma’s te kunnen verlengen. Elk jaar proberen we weer vernieuwend te zijn. Zo wisselen we jaarlijks de scenario’s in onze trainingsruimtes. We zorgen dat hierin de competenties getoetst worden die het NIBHV eist”, vertelt Geluk.

De escaperooms zijn vanaf nu in gebruik en zijn verwerkt in de BHV en EHBO herhalingslessen. De escaperooms zijn ook los te boeken als teambuilding. Mail naar opleidingen @vrbb.eu voor meer informatie.

 

Hoe kies je een goede bhv-cursus?

Veilig werken: het wordt steeds vanzelfsprekender. Werkgevers zijn in Nederland wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Maar ze kiezen er – gelukkig – ook steeds vaker uit zichzelf voor om werk te maken van veiligheid.

Belangrijk onderdeel van een goed veiligheidsbeleid is een goede bedrijfshulpverlening. De kwaliteit van je bhv-organisatie staat of valt met een goede (herhalings-)cursus voor de bhv’ers in je organisatie. Maar hoe kies je nu een goede opleider?

Wat is jouw doel van een bhv-cursus?

Het selecteren van de juiste bhv-cursus begint met nadenken over de vraag wat veilig werken betekent voor je organisatie en je medewerkers. Hoe belangrijk vind je het dat medewerkers goed en kundig kunnen handelen tijdens een calamiteit? Let je primair op prijs en wil je een basaal veiligheidsniveau realiseren, of wil je simpelweg het allerbeste voor je mensen? Hoe is het op dit moment gesteld met het veiligheidsbewustzijn in je organisatie? Deze en andere vragen spelen een rol bij het selecteren van een opleider die goed bij je organisatie past.

Minimale eisen aan een cursus

Afhankelijk van je specifieke wensen en uitgangspunten, kun je vervolgens op zoek gaan naar een passende bhv-cursus. Dat is vaak nog een hele opgave; Nederland kent duizenden aanbieders van veiligheidsopleidingen. Dat maakt het lastig om het kaf van het koren te scheiden.

Wat de specifieke eisen ook zijn, als werkgever wil je in elk geval kunnen rekenen op een bepaald kwaliteitsniveau; een minimale ondergrens, die garandeert dat een bhv-cursus de veiligheid op de werkvloer daadwerkelijk bevordert. Dit is niet alleen belangrijk voor de (eigen) veiligheid op de werkvloer, maar ook om aan de wettelijke eisen van bhv te voldoen. Zo voorkom je actief schade voor je organisatie.

Meer weten over de verplichting? Lees dan: Bhv verplicht? De Wet- en Regelgeving.

Vrije keuze van je bhv-opleider

De keuze van een opleider of opleidingsinstituut is vrij. Het is wenselijk om aan het einde van de bhv-cursus of opleiding een toets of examen te laten plaatsvinden waarin de cursist moet aantonen de onderwerpen te beheersen. Ook de keuze van een examenbureau is vrij. Een sterke aanbeveling is dat het examenbureau dat de toets afneemt onafhankelijk is van het opleidingsinstituut. Deze onafhankelijkheid bevordert een objectieve examinering en daarmee een grotere kwaliteitsgarantie. Bij het goed doorlopen van een examen kan een certificaat van waarde aan de cursist worden afgegeven.

Wat is onafhankelijke certificering?

Het lastige is dat er wettelijk gezien geen specifieke kwaliteitseisen voor  bhv-opleidingen en -examenbureaus bestaan; in principe mag iedereen een bhv-cursus verzorgen en een eigen certificaat afgeven. In de meeste gevallen is zo’n certificaat echter niet meer en niet minder dan een bewijs van deelname.

Als onafhankelijke partij introduceerde het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) in 2017 daarom een vernieuwd bhv keurmerk: een onafhankelijk kwaliteitsstempel dat – in tegenstelling tot een bewijs van deelname uit de printer – daadwerkelijk iets zegt over de kwaliteit van een bhv-cursus

Bhv-opleiders die het NIBHV Keurmerk willen behalen, moeten bewijzen dat ze voldoen aan strikte eisen op het gebied van kwaliteitszorg, leeromgeving, didactische kwaliteit, voorzieningen en toetsing. Ná het behalen van het Keurmerk houdt NIBHV de vinger aan de pols tijdens periodieke herhalingsaudits en praktijkbezoeken. Van Rijn Veiligheidsopleidingen heeft het NIBHV Keurmerk.

Kwaliteitsborging van opleidingen

Het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening heeft met het Keurmerk een middel tot waarborgen van kwaliteit. Het NIBHV Keurmerk zelf maakt echter deel uit van een breder systeem van kwaliteitsborging. Onderstaande afbeelding laat zien wat kwaliteit voor NIBHV betekent, en hoe onze onafhankelijke certificering daarbinnen past.Kwaliteitsborging_NIBHV

Klik op de afbeelding voor een uitvergrote weergave.

Waar vind je NIBHV gecertificeerde bhv-opleiders?

Ben jij je aan het oriënteren op een bhv-cursus of opleider? Ga dan na bij de betreffende bhv-opleider of deze onafhankelijke NIBHV persoonscertificering met controles door NIBHV aanbiedt. Of ga voor een opleider die daarnaast ook jaarlijks door NIBHV geauditeerd wordt op 5 pijlers (kwaliteitszorg, leeromgeving, didactische kwaliteit, voorzieningen en toetsingen). Dan kies je voor een Keurmerkopleider. Deze vindt je door heel Nederland. Weten waar bij jou in de buurt een Keurmerkopleider zit? Je vindt bij ons een register waar je aangesloten Keurmerkhouders kunt zoeken die bij jou in de buurt opleidingen verzorgen.

Van Rijn Veiligheidsopleidingen in Tholen is één van de 27 bedrijven in Nederland die het keurmerk van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) mag dragen. Wanneer u naar aanleiding van dit artikel een vrijblijvende afspraak wilt plannen, kan dat door in het rechter menu te klikken op afspraak maken. U kunt ook een terugbelverzoek achterlaten. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op.

BRON: Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Van Rijn traint hulpverleners van gemeente Bergen op Zoom

De 150 bedrijfshulpverleners van de gemeente Bergen op Zoom worden voortaan getraind door het Thoolse bedrijf Van Rijn Veiligheidsopleidingen. Niek Ridderhof is trots op deze nieuwe opdracht. Het zijn niet alleen de mensen die in het stadskantoor werken, maar ook in theater de Maagd of het Markiezenhof.

René de Mooij van de gemeente Bergen op Zoom en Niek Ridderhof van Van Rijn Veiligheidsopleidingen.

We zijn er heel blij mee”, zegt Ridderhof. Het is weer een nieuwe stap voor het Thoolse familiebedrijf Van Rijn Brandbeveiliging en Veiligheidsopleidingen. ,,Het is onze eerste aanbesteding die we gewonnen hebben. Dat voelt super”, vertelt Ridderhof. De samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom loopt inmiddels sinds januari. ,, We zijn geen gewone afnemer en leverancier, we willen echt wel van een partnership spreken”, zegt René de Mooij van de gemeente Bergen op Zoom. ,,Het gaat om veiligheid en dan sta je steeds in onderling contact. En dat bevalt goed met Van Rijn.”

De gemeente Bergen op Zoom telt 150 bedrijfshulpverleners op de vele honderden medewerkers. Deze BHV’ers werken niet alleen op het stadskantoor, Markiezenhof en Centrum voor de Kunsten, maar bijvoorbeeld ook in de buitendienst. Ridderhof heeft voor de diverse locaties een op maat geschreven BHV training opgesteld. ,,We hebben maatwerk kunnen leveren”, zegt hij. ,,We zijn op alle plekken langs geweest. Zo heb ik in de nok van de Maagd gestaan.” Van Rijn heeft voor de Maagd bijvoorbeeld een scenario geschreven voor hoe te handelen bij een onwelwording tussen stoelen tijdens een theatervoorstelling. ,,Een uitdaging op zich omdat we dit voor het eerst hebben ontwikkeld.”

Lokaal

Het contract met de vorige leverancier voor veiligheidsopleidingen liep af waardoor de gemeente Bergen op Zoom  opnieuw moest aanbesteden. Drie partijen werden aangeschreven en het was Van Rijn dat uiteindelijk won. ,,We hebben naast de huidige partij, bewust lokaal gezocht”, zegt De Mooij. ,,Het is beleid van het huidige Bergse college om bij opdrachten naar het lokale mkb te kijken daar waar mogelijk.” Er is voor zestig procent naar kwaliteit gekeken en voor veertig procent naar de prijs. ,,Er zijn veel cowboys op de markt die op prijs concurreren”, zegt de Mooij. Maar dat is geen garantie voor succes. Keurmerken kunnen dan uitkomst bieden. Van Rijn mag sinds enige tijd het NIBHV-keurmerk voeren. Dat was ook één van de eisen die de gemeente heeft gesteld in de aanbesteding.

Hypermodern

De Bergse BHV’ers volgen ieder jaar zo’n acht uren aan BHV, waarvan drie uren theorie zijn. Waar dat in vroegere tijden in theorielokalen gebeurde, kan dat tegenwoordig via een computer met een zogeheten e-learning. De praktijklessen worden afhankelijk van de materie op de eigen werkplek gegeven óf juist bij Van Rijn in Tholen. Het nog recent verbouwde bedrijfspand wordt steeds meer ingericht als hypermoderne trainingslocatie voor bijvoorbeeld brandoefeningen.

Vacatures

,,Wij zijn op dit moment druk bezig met ontwikkelingen op het gebied van innovatie”, vertelt Ridderhof. ,,Zo wordt een deel van de extra ruimte van de bovenverdieping gebruikt voor een interactieve leeromgeving.” Praktijkopdrachten, theorieopdrachten en competenties worden met elkaar verweven in een interactieve ruimte. Cursisten kunnen door moderne technologieën, zoals beamers en virtual reality, diverse opdrachten uitvoeren die gekoppeld zijn aan de theorie. De planning is om dit het volgend (school)seizoen operationeel te hebben. Het Thoolse bedrijf is bijna doorlopend op zoek naar personeel in diverse functies.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Gebruik de Risico Inventarisatie & Evaluatie om productief en met plezier uw werk te doen!

In Nederland gaan we met zijn allen steeds langer doorwerken. Daarom is het zo belangrijk om met plezier uw werk te doen. Maar hoe fantastisch is dit voor de werkgever, als de werknemer ook nog eens productief blijft. Denk eens na over het duurzaam inzetten van de werknemers. Dit voorkomt niet alleen ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, maar zorgt ook voor een hogere productiviteit. Risico Inventarisatie & Evaluatie

De Arbowet

De Arbowet stelt als eis aan bedrijven, organisaties en instellingen te zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn voor hun werknemers door middel van het voeren van arbeidsomstandighedenbeleid (Arbobeleid). Het doel hiervan is om risico’s als gevolg van het werk, zoveel mogelijk te elimineren, dan wel te beheersen, waardoor het verzuimvolume en WIA-instroom beperkt wordt.

Werkgevers zijn verplicht om daartoe een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te (laten) voeren. Op basis van deze RI&E wordt een Plan van Aanpak opgesteld. Daarna wordt de RI&E met Plan van Aanpak beoordeeld door een gecertificeerde kerndeskundige.

Van Rijn heeft al jaren een deskundigheid en een zeer brede ervaring in het uitvoeren van een RI&E inclusief met Plan van Aanpak en de samenwerking met gecertificeerde kerndeskundigen om de RI&E te (laten) toetsen.

In de RI&E worden alle veiligheids-, gezondheids-, en welzijnsrisico’s aan de hand van een vastgestelde systematiek geïnventariseerd en geëvalueerd. Deze risico’s hebben betrekking op zowel de relevante administratieve processen (arbeidsinhoud en organisatie van arbeid), als bedrijfsmatige processen (arbeidsomstandigheden). Het Plan van Aanpak vormt de omslag hiervan, vertaald in termen van concrete maatregelen, alsmede het tijdsbestek waarbinnen deze maatregelen redelijkerwijs uitgevoerd en geïmplementeerd dienen te zijn.

 Voor een grondige inventarisatie is een representatief beeld van de organisatie noodzakelijk:

 • een gesprek met de voor Arbo verantwoordelijke personen;
 • een rondgang door de kantoren, logistieke gedeelte en andere werkplekken.

De bevindingen worden neergelegd in een schriftelijke rapportage die:

 • inzicht geeft in de risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn;
 • een prioriteitsstelling aangeeft t.a.v. de ernst van de geconstateerde risico’s;
 • een goed handvat geven aan werkgever en werknemer om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Plan van Aanpak

De RI&E en het Plan van Aanpak worden volgens de wettelijke verplichtingen getoetst en beoordeeld door gecertificeerde kerndeskundige. Na goedkeuring ontvangt u de RI&E in definitieve vorm. Daarmee heeft u een werkdocument met officiële status.

Momentopname

Een RI&E is een momentopname. Een verbouwing, plaatsing van nieuwe machines, taakverandering van medewerkers of nieuwe veiligheidsnormen kunnen aanleiding zijn de RI&E opnieuw te bezien. De aanpassingen moeten schriftelijk worden vastgelegd en apart te worden beoordeeld.

Stappenplan

Stap Activiteit Uitvoering door Planning
1 Naar aanleiding van vragenlijsten, beeldvorming creëren en documentenstudie en voorinformatie verzamelen. Veiligheidskundige In overleg
2 Gesprekken met b.v.: Preventiemedewerker(s), HR / locatie Manager, Hoofd BHV, Hoofd Facilitair Veiligheidskundige In overleg
3 Rondgang op de locatie. Veiligheidskundige In overleg
4. Opstellen van het concept rapport Veiligheidskundige In overleg
5. Bespreken conceptrapport en Plan van Aanpak Veiligheidskundige In overleg
6. Opstellen definitief rapport Veiligheidskundige In overleg
7. Toetsing RI&E Erkende veiligheidskundige In overleg

 

Vluchtwegplattegronden conform de juiste normeringen

Ontruimingsplattegronden maken deel uit van het ontruimingsplan. In grote en/of risicovolle gebouwen en organisaties zullen meerdere plattegronden ontwikkeld dienen te worden. Opzet van de tekeningen en de mate van detaillering, het symboolgebruik, veiligheids- voorzieningen dat door een symbool wordt afgebeeld zal geprojecteerd en geïnventariseerd moeten worden. Plattegronden dienen te worden opgesteld in de juiste kleuren zoals omschreven in de NEN 3011, NEN 1414, NEN 8112 en de NEN-ISO 7010 richtlijnen.

Meestal worden de plattegronden in de maat A3 geleverd.

Inventarisatie

Tijdens de inventarisatie zal er tevens gekeken worden naar overige Arbo & Brandweertechnische zaken zoals: Nood- en vluchtwegverlichting, brand- ontruimingsinstallaties, vluchtweginrichting, blusmiddelen, EHBO middelen, pictogrammen enz. Mochten er zaken zijn die of niet aanwezig zijn of voor verbetering vatbaar zijn zullen we als een advies u dit doen toekomen.

Ontzorgen:

Als Van Rijn ontzorgen wij u als klant. U geeft de opdracht en wij verzorgen voor u het hele pakket. Inventariseren, opstellen, monteren, onderhouden, etc. van de plattegronden is allemaal binnen de mogelijkheden. Wij leveren de plattegronden standaard in aluminium wissellijsten, maar kunnen dit naar uw wens invullen.

Montage:

Bij aanschaf van ontruimingsplattegronden in het eerste kwartaal van 2019, monteren wij de plattegronden kosteloos op uw locatie!

risico’s en maatregelen

Als je das maar goed zit

Helder zicht op risico’s en maatregelen

De vlinderdas is niet alleen een modieus accessoire. Het is óók de naam van een model dat veel wordt gebruikt in de wereld van fysieke veiligheid en dus ook van bedrijfshulpverlening. In het vlinderdasmodel krijgen alle risico’s, bedreigingen en maatregelen die bijvoorbeeld een rol spelen bij eerste hulp, ontruimen en brandbestrijding een plek in de veiligheidsketen.

risico’s en maatregelen
 • Het vlinderdasmodel kun je lezen van links naar rechts.
 • In het midden van de vlinderdas draait alles om de kerngebeurtenis: de calamiteit zelf.
 • Links van het midden staan de oorzaken van de calamiteit genoemd.
 • Aan deze kant van het model draait alles om preventie. Aan de rechterkant van het model gaat het om de effecten, gevolgen en bestrijding van de calamiteit en om de bijbehorende repressieve maatregelen.

Gedetailleerde analyse

Zo ontstaat per calamiteit van links naar rechts een oorzaak-gevolg-keten. Een gedetailleerde analyse van deze keten kan per geval meer licht werpen op:

 • preventieve maatregelen die de calamiteit hadden kunnen voorkomen;
 • de maatregelen die je kunt nemen om de calamiteit te bestrijden en de gevolgen zoveel mogelijk te stabiliseren.

Helder zicht op risico’s

Op die manier biedt het vlinderdasmodel een handzame, systematische methode om helder zicht te krijgen op de risico’s binnen je organisatie. En op de preventieve én repressieve maatregelen die je kunt nemen om die risico’s en bedreigingen te stabiliseren.

Wetenschappelijk onderbouwde naslagwerken

NIBHV biedt voor zowel de linker- als de rechterkant van het vlinderdasmodel allerlei handige boeken en naslagwerken; preventieve titels om te voorkomen dat het misgaat, repressieve titels áls het misgaat. Die kunnen je helpen bij het maken van je analyse en het goed inrichten van de bedrijfshulpverlening binnen je organisatie.

Onze boeken zijn geworteld in zowel de wetenschap als de praktijk en zijn altijd up-to-date, volgens de laatste wet- en regelgeving. Bij het samenstellen van onze wetenschappelijk onderbouwde naslagwerken, werken we nauw samen met instanties als de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Het Oranje Kruis, het Nederlandse Rode Kruis, de Hartstichting en de Brandwondenstichting

Voor het bestellen van boeken kunt u terecht bij het NIBHV BRON: https://www.nibhv.nl/als-je-das-maar-goed-zit/ 

koolmonoxide

Wat is koolmonoxide en wat doet het met je?

koolmonoxide

In 6 weken al 40 slachtoffers van ‘sluipmoordenaar’ koolmonoxide.

De afgelopen zes weken zijn al 40 mensen opgenomen met een koolmonoxidevergiftiging. Brandweer en de Nederlandse Brandwonden Stichting waarschuwen daarom extra voor deze ‘sluipmoordenaar’.

De CO-vergiftiging wordt veroorzaakt door defecte geisers, cv-installaties, kachels, slechte ventilatie of verstopte rookkanalen. De piekperiode van dit soort vergiftigingen vindt doorgaans pas in de winter plaats.

Twee doden in 2017

“De kou heeft in Nederland nog niet eens ingezet en nu zien we al zoveel ongevallen”, zegt Jet Vroege van Brandweer Nederland.

Vorig jaar vielen er door CO-vergiftiging twee doden en 161 gewonden, met 114 ziekenhuisopnames tot gevolg. Maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger omdat incidenten met open haarden of houtkachels daarin niet zijn meegenomen.

Slechte ventilatie

De Nederlandse Brandwonden Stichting zegt dat uit een steekproef blijkt dat 43 procent van de ondervraagden niet weet dat een CO-melder moet hangen op de plaats waar een cv-ketel, geiser, open haard of kachel aanwezig is.

Door slecht onderhoud of slechte ventilatie kan koolmonoxide zich verspreiden. Het reukloze gas wordt niet opgemerkt en de eerste lichamelijke symptomen van een koolmonoxidevergiftiging lijken op een griepje: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Daarom kan dat zonder ingrijpen leiden tot bewusteloosheid of erger.

Wat is koolmonoxide en wat doet het met je?

bron: www.rtlnieuws.nl

Waar is de Halon blusser?

Ondanks dat Halon een geweldig blusmiddel is, is het gebruik ervan niet meer toegestaan. Een gevolg van het gebruik van Halon is de aantasting van de Ozonlaag. Daarnaast is het erg schadelijk voor de gezondheid van de mens. Vanaf 2004 moesten alle halon blusinstallaties buiten gebruik gesteld zijn.

Halonen

Halonen zijn koolwaterstoffen die gehalogeneerd zijn. Ze worden onder druk tot een vloeistof verdicht. De bluswerking wordt gerealiseerd door de negatieve katalytische werking op het verbrandingsproces. Er zijn verschillende soorten Halon. Halon 1211 wordt gebruikt bij draagbare brandblussers en Halon 1301 met name in ruimtelijke blusinstallaties.

Onze planeet wordt beschermd door de ozonlaag. Deze dampkring bevindt zich ongeveer 15 tot 45 kilometer van de aarde. De bedoeling van de ozonlaag is het weren van Uv-stralingen. Dit zijn stralingen die de zon uitstraalt. Dit is belangrijk, omdat uv-straling schadelijk is voor mens, plant en dier.

Ozonvreters

Het blusmiddel Halon bevat de stoffen CFK (Chloor, Fluor en Koolstof). Ozonvreters verdwijnen pas na 50 jaar uit de atmosfeer en breken gedurende al die tijd ozon af. Daarnaast werken deze stoffen vertraagd. Dit wil zeggen dat deze stoffen meer dan 10 jaar nodig hebben om bij de ozon te komen. Dus jaren nadat er gestopt is met de uitstoot van deze gassen, zal de afbraak van de ozon doorgang hebben. Door afbraak van de ozon laag bereiken meer Uv-stralingen van de zon de aarde. Door een toename van uv-straling stijgen voor mens en dier de kansen op huidkanker. Ook kan een te hoge blootstelling aan uv-straling leiden tot oogaandoeningen en zelfs blindheid. Verder neemt de afweer tegen infectieziekten af.

Al vanaf de jaren ‘ 80 van de vorige eeuw zijn er stappen genomen om het probleem met de ozon laag op te lossen. Inmiddels doen er ruim 180 landen mee. Twintig jaar na de implementatie van het Protocol van Montreal blijkt dat de afspraken werken; het gebruik van CFK’s is sterk afgenomen. Sinds 2001 is Nederland verplicht om ozonafbrekende stoffen uit apparaten te verwijderen. Deze stoffen worden ingeleverd bij een zogenaamde Halonenbank. Na 31 december 2002 mogen Halon blussers niet meer worden hervuld. Eind 2003 moesten ook alle blusinstallaties die Halon bevatten buiten gebruik zijn.

Bekeuringen

Voor het bezit van een Halon blusser kun je tegenwoordig zelfs een forse bekeuringen krijgen. Het beste kun je daarom een Halon brandblusser door een gerenommeerd bedrijf af laten voeren. Zij zullen de blusser op de juiste wijze afvoeren. Een andere optie is om de blusser bij het gemeente depot in te leveren. Voor vervangende blusmiddelen, klik hier.

 

NIBHV Keurmerk Van Rijn

’Bij Van Rijn weet je dat je goed zit’

Van Rijn Veiligheidsopleidingen krijgt NIBHV keurmerkNatascha Kooijman van het NIBHV en Niek Ridderhof van Van Rijn bij het bedrijfspand in Tholen.

Brandveiligheids- en opleidingsbedrijf Van Rijn in Tholen is één van de 27 bedrijven in Nederland die het keurmerk van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) mag dragen. ,,Bedrijven weten nu dat ze bij Van Rijn goed zitten voor hun veiligheid”, vertelt Natascha Kooijman van het landelijke instituut.

Er is gisteren taart aangesneden bij Van Rijn. Toen werd het keurmerk namelijk bevestigd aan de muren. ,,Als je alles op orde hebt, dan hoeft het niet lang te duren”, vertelt Kooijman van het NIBHV. ,,Niek had al veel procedures op orde.” Het keurmerk, dat sinds januari dit jaar wordt uitgegeven, is gewild. Er zijn momenteel 65 bedrijven die bedrijfsveiligheidsopleidingen aanbieden die wachten op een zogeheten audit.

Kwaliteit

De mensen van het NIBHV zijn bij het Thoolse bedrijf langsgegaan om te kijken of het aan alle eisen voldoet. Een auditor van het NIBHV heeft een gesprek gehad met het management. Ook volgde ze één van de cursussen bij die in het vorig jaar verbouwde bedrijfspand gegeven wordt. Er kunnen onaangekondigde bezoeken plaatsvinden bij cursussen om na te gaan of alles nog in orde is. De reden dat Van Rijn het keurmerk heeft aangevraagd, is de wildgroei aan veiligheidsopleiders. ,,Er zijn veel cowboys in onze branche”, legt Niek Ridderhof uit. ,,We willen dat onze klanten ervan op aan kunnen dat we kwaliteit bieden.” Iedereen mag namelijk eigen opleidingen ’verzinnen’ en certificaten afgeven. Het NIBHV is in 1999 opgericht door het Instituut Fysieke Veiligheid en het Oranje Kruis. Het geeft advies en ontwikkelt leerstof voor bedrijfsveiligheidsopleidingen en brandveiligheid.

Vijf pijlers

Het keurmerk dat Van Rijn gisteren ontvangen heeft, rust op vijf pijlers: kwaliteitszorg, leeromgeving, didactische kwaliteit, voorzieningen en toetsing. Kwaliteitszorg gaat over hoe het bedrijf ervoor zorgt dat bijvoorbeeld de instructeurs bij de tijd blijven en actuele informatie geven aan cursisten. Leeromgeving houdt in hoe de instructeurs de cursisten voorbereiden op hun bezoek: waar de cursus gegeven wordt en hoe laat en waar ze terecht kunnen voor vragen. En niet onbelangrijk: hoe veilig is de cursus zelf? ,,Bij ons kunnen we binnen blussen”, zegt Ridderhof. ,,We laten ze niet buiten in de kou of regen staan.”

De didactische kwaliteit gaat over de deskundigheid van de instructeurs en of er wel lering wordt getrokken uit eventuele fouten die er worden gemaakt. Voorzieningen draait om de vraag: zijn er voldoende middelen om goed te oefenen? Zo is een lesplan een vereiste. Tenslotte is toetsing belangrijk. In die pijler wordt bekeken of er bijvoorbeeld toch niet teveel cursisten per instructeur in het lokaal zitten.

Toekomst

Van Rijn voldoet aan de eisen die de verschillende pijlers stellen. Ridderhof is er dan ook trots op. ,,We werken graag aan onze toekomst en willen vooruit. Zo kunnen we nu alle producten en diensten die we vanuit veiligheidsoogpunt adviseren, ook aanbieden. We ontwikkelen ons voortdurend en daar hoort dit keurmerk ook bij. Ook willen we dat de cursist echt iets meekrijgt. We stoppen veel werk in de catering en doen er alles aan om een cursist naar huis te laten gaan met het gevoel dat ze niet alleen weer het papiertje hebben maar ook echt een onwijs leuke dag hebben gehad.”

Bron: Redactie Eendrachtbode.

Wat is een preventiemedewerker?

Wat is een preventiemedewerker?

Als werkgever heeft u nogal wat verplichtingen. Denk dan bijvoorbeeld aan de preventietaken, BHV-zaken, etc. Hoe kunt u deze preventietaken nu allemaal op de juiste manier vervullen? U kunt hiervoor één of meerdere werknemers aanwijzen als preventiemedewerker. Deze preventiemedewerkers zijn eigen medewerkers, die u als werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. De preventiemedewerker is een goed te bereiken en toegankelijk persoon als aanspreekpunt voor de collega’s. De collega’s kunnen dan vragen stellen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Zo heeft u als werkgever niet alle druk op uw eigen schouders. In een klein bedrijf mag u deze taak zelf invullen.Wat is een preventiemedewerker?

De preventiemedewerker ontzorgt de werkgever door als vraagbaak te dienen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Hij/zij ondersteunt collega’s bij het werken volgens veiligheidsvoorschriften en geeft ze waar nodig extra kennis, voorlichting en instructie. Om de juiste persoon aan te stellen moet er door de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging instemming plaatsvinden wie deze rol mag uitvoeren. Er zal dan ook beslist worden welke preventietaken er worden opgevolgd en welke bevoegdheden de preventiemedewerker krijgt.

Verplichte wettelijke taken voor een preventiemedewerker

Preventietaken komen vaak naar voren vanuit bijvoorbeeld de Risico- Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E). De overheid geeft echter niet altijd duidelijk aan hoe de werkgever de preventietaken moet invullen. Wel is de werkgever verplicht minimaal één preventiemedewerker aan te stellen. Deze medewerker heeft vier verplichte wettelijke taken.

 • Het meehelpen opstellen van de RI&E en het plan van aanpak;
 • Het actief opvolgen van het plan van aanpak;
 • Samenwerking met de bedrijfsarts of de arbodienst;
 • Het adviseren en samenwerken met de directie, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over veiligheid en gezondheid van de medewerkers en arbeidsomstandigheden.

Gezien de werkzaamheden en kennis van de preventiemedewerker is het raadzaam om deze preventietaken aan te laten sluiten op de BHV-organisatie. De BHV-organisatie is er namelijk om letsel en schade te voorkomen of te beperken.

U kunt de opleiding tot preventiemedewerker volgen bij Van Rijn Veiligheidsopleidingen B.V. Er zijn geen toelatingseisen voor de opleiding. Iedereen kan dus deelnemen aan de basisopleiding. Klik hier voor de cursusplanning. 

Veiligheid op de werkvloer

Waar denkt u aan als er gesproken wordt over veiligheid op de werkvloer? Veel mensen denken direct aan veilige en gekeurde arbeids- en veiligheidsmiddelen. Toch blijkt veiligheid op de werkvloer niet alleen maar over deze middelen te gaan.

Bij veiligheid op de werkvloer gaat het niet enkel om het werken met veilige en goedgekeurde middelen. Denk hierbij aan gereedschappen, machines, ladders, steigers, apparaten en installaties. Veilig gedrag is minimaal net zo belangrijk. Zonder veilig gedrag begin je dus niets met veilige en goedgekeurde middelen. Het juiste gebruik van middelen, het regelmatige onderhoud van middelen, heldere voorlichting en duidelijke werkinstructies verhogen gezamenlijk de veiligheid. Werkgevers en werknemers zijn hier dus samen verantwoordelijk voor.

Maar hoe weet u nu als werkgever of werknemer of u veilig werkt? Dit begint bij het in kaart brengen van alle risico’s binnen uw bedrijf of organisatie. Dit wordt gedaan door het opmaken van een Risico- Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E). De RI&E is een verplicht onderdeel van de Arbowet.

Deskundig advies

Als de RI&E door, of met behulp van een deskundige is opgesteld, komt hier een Plan van Aanpak uit voort. Op die manier worden alle risico’s in kaart gebracht. Zo zult u de risico’s binnen uw bedrijf of organisatie tegen kunnen gaan of kunnen beperken.

Direct starten onder begeleiding van een deskundige? Neem dan contact met ons op.

Van Rijn breidt uit!

De familie Ridderhof en het team bij Van Rijn Brandbeveiliging hebben werk te over. Om de stroom aan orders en opleidingen te kunnen verwerken, is extra ruimte nodig. Daarom bouwt het bedrijf een verdieping over het bestaande pand aan de Stevinweg op het industrieterrein in Tholen. Lees hieronder meer over de voortgang van de nieuwbouw.

maandag 9 oktober t/m vrijdag 30 oktober

Het resultaat mag er zijn, de trap is volledig geplaatst, de kantoorruimtes zijn ingericht, we zijn operationeel! Klik hier voor het bekijken van prachtige drone beelden van ons bedrijfspand.

Het glas wordt in de trap geplaatst.

De kantoorruimtes worden ingericht.

Traptreden en trapleuningen worden gemonteerd.

maandag 2 oktober t/m vrijdag 6 oktober

De trap tweede trap in de oefenruimte wordt betimmerd en hier worden ook kasten gemaakt. De trap wordt volledig geschilderd en de laatste kleine dingen worden afgehandeld.

DSC07031

DSC07038

DSC07030

DSC07028

DSC07019

DSC07013

DSC07011

DSC07010

DSC06999

DSC06997

DSC06996

maandag 25 september t/m vrijdag 29 september

De tweede trap wordt gemonteerd, vloerbedekking in de kantoren wordt gelegd + de marmoleum vloer wordt gelegd in de gangen, leslokaal en oefenruimtes.

DSC06984DSC06982

DSC06979

DSC06969

DSC06954

DSC06949

DSC06945

DSC06912

DSC06906

DSC06882 DSC06892

IMG_5332

vrijdag 22 september

de schilder is druk met sauzen van de wanden, de trap wordt verder gemonteerd

DSC06877

IMG_5332

DSC06871

DSC06867

donderdag 21 september

vandaag wordt de vaste trap geplaatst en worden er zonneschermen geplaatst

DSC06865

DSC06863

DSC06821

DSC06820

DSC06859

DSC06849

DSC06838

DSC06831DSC06833

DSC06817

DSC06809

DSC06806

woensdag 20 september

de hele muur wordt opnieuw gestuukt door beschadigingen tijdens het heien. Ook worden boven de airco’s geïnstalleerd.

DSC06803

DSC06790

dinsdag 19 september

De mannen van Bevelander maken een gat in de buitengevel voor de WTW unit. De schilder is volop bezig met het sauzen van de wanden. Het eigen personeel verplaatst kantoorkasten omhoog.

DSC06802

DSC06777

DSC06773

maandag 11 september tot vrijdag 15 september

Deze week is de schilder druk bezig geweest met glasvezelbehang. Inmiddels zijn ook de deuren grotendeels bevestigd en is het tweede trapgat gezaagd.

IMG_5250

IMG_5249

DSC06760

DSC06758

DSC06754

DSC06729

DSC06723

DSC06722

DSC06711

DSC06708

 

IMG_5251

vrijdag 8 september

Er wordt druk gewerkt aan de betimmering van het trapgat.

DSC06669

DSC06667

DSC06666

 

 

donderdag 7 september

Er wordt druk gewerkt aan de betimmering van het trapgat.

DSC06664

DSC06661

DSC06659

woensdag 6 september

Het systeemplafond en de glazen systeemwanden worden geplaatst. Vandaag wordt de trapopening gemaakt.

DSC06658

DSC06657

DSC06646

DSC06651

DSC06640

DSC06634 dinsdag 5 september

Het systeemplafond en de glazen systeemwanden worden geplaatst. Ook worden de voorbereidingen getroffen om de trap opening te zagen.

DSC06627

DSC06624

DSC06618

DSC06619

DSC06614

maandag 4 september

Het systeemplafond en de glazen systeemwanden worden geplaatst

DSC06609

DSC06604

DSC06595

maandag 28 augustus tot vrijdag 1 september

airco’s worden geïnstalleerd, gipswanden worden afgewerkt, plinten worden bevestigd en sparingen tbv trappen worden gemonteerd

DSC06583

DSC06581

DSC06575

DSC06574

DSC06573

DSC06557

DSC06551

dinsdag 22 augustus tot vrijdag 25 augustus 

Het luchtzuiveringssysteem wordt aangelegd en de gipsplaten worden verder gemonteerd

DSC06541

DSC06528

DSC06520

DSC06514

DSC06510

DSC06498

DSC06494

DSC06492

DSC06489

DSC06484

DSC06482

dinsdag 15 augustus en donderdag 17 augustus

Alle elektra wordt aangelegd door onze eigen mensen

DSC06470

DSC06462

DSC06427DSC06415

woensdag 9 augustus 

Nieuwe zonnepanelen worden op het dak van de verdiepingsvloer geplaatst

IMG_4704 IMG_4702

DSC06378

DSC06372

dinsdag 8 augustus 

Nieuwe zonnepanelen worden op het dak van de verdiepingsvloer geplaatst

DSC06364

DSC06355

DSC06349

DSC06347maandag 7 augustus 

Er worden ankerpunten op het dak van de verdiepingsvloer geplaatst zodat er veilig op het dak gewerkt kan worden

DSC06339

DSC06334

 

DSC06329

maandag 31 juli

Het Van Rijn logo wordt aan de buitengevel gemonteerd en is vanaf de Nieuwe Postweg goed zichtbaar!DSC06324

DSC06320

DSC06314

DSC06311

DSC06306

DSC06303DSC06300

woensdag 26 juli

Het pand aan de buitenkant is klaar, en er wordt flink gewerkt aan de binnenwanden.

DSC06287 DSC06286 DSC06290 DSC06279 DSC06280

DSC06285 DSC06284 DSC06282

WP_20170725_011

dinsdag 25 juli

Er wordt verder gewerkt aan de binnenwanden, en de pui wordt er in gezet.

DSC06267 DSC06261 DSC06260 DSC06259

DSC06269 DSC06271 DSC06268

maandag 24 juli

De binnenwanden worden gezet, ook de voorkant wordt klaargemaakt voor de glazen pui.

20170724_153918

20170724_153726

DSC06237

DSC06220

vrijdag 21 juli

Het beton wordt gestort en dit is gelijk gevlinderd.

DSC06202 DSC06204 DSC06205 DSC06214 DSC06195 DSC06197

DSC06189

donderdag 20 juli

De kozijnen en ramen staan erin, en er wordt verder gewerkt aan de afwerking.

20170720_155901 20170720_160024 20170720_160109

DSC06158 DSC06170 DSC06159

woensdag 19 juli

De bouw is bijna wind en waterdicht.

20170720_104931

dinsdag 18 juli

De omlijsting wordt aangebracht, en de vloerverwarming is getest op lekkage.
DSC06108
DSC06137

maandag 17 juli

De dakbedekking is geplakt, en de vloerverwarming is gelegd.

20170717_145027DSC06103

 

DSC06094

 

vrijdag 14 juli

Dakisolatie wordt aangebracht, en gevelbekleding wordt verder afgemaakt

DSC06063

 

20170714_105556

 

 

DSC06055 DSC06057 DSC06060

donderdag 13 juli

gevelbekleding en stelkozijnen worden aangebracht

IMG_3588

IMG_3585IMG_3583IMG_3581

woensdag 12 juli

beplating en dakbedekking wordt aangebracht

IMG_3580

IMG_3578

 

IMG_3563

dinsdag 11 juli

beplating en dakbedekking wordt aangebracht en er wordt rondom het pand bestraat

IMG_3551

IMG_3525

IMG_3537

IMG_3529

IMG_3527

IMG_3523

IMG_3533

IMG_3542

maandag 10 juli

beplating en dakbedekking wordt aangebracht

IMG_3505

IMG_3496

IMG_3492

IMG_3490

vrijdag 7 juli

dakplaten worden gelegd en de voorbereidingen voor de gevelbekleding worden getroffen

IMG_3456

IMG_3452

IMG_3448

 

IMG_3445

donderdag 6 juli

Aanbrengen dakrand beveiliging en het spannen van netten als valbeveiliging

IMG_3423

IMG_3420IMG_3416

IMG_3418

 

woensdag 5 juli
De ankers en aanstorting van de verdiepingsvloer wordt gerealiseerd en de aan en afvoer van de WTW-unit wordt verlegd

IMG_3387

IMG_3401IMG_3393IMG_338313 1512

dinsdag 4 juli
De betonvloer wordt gelegd op de staalconstructie en de staalconstructie wordt in elkaar gezet

1110voorkant9864 5

maandag 3 juli
De palen en kolommen worden gezet en de staalconstructie wordt geïnstalleerd

132IMG_3283 IMG_3296 IMG_3295IMG_3298

vrijdag 16 juni
Bekisting wordt gemonteerd

IMG_2946 IMG_2943

donderdag 15 juni
gaten worden in het dak gemaakt voor de kolommen die hier uiteindelijk komen
IMG_2911

woensdag 14 juni
asfalt wordt verwijderd rondom het pand en de bekisting van de heipalen wordt voorbereid

IMG_2902IMG_2885 IMG_2886

maandag 12 juni
de heipalen worden geheid in en rond het pand

Bekijk op de video hoe 1e paal binnen geheid wordt:

IMG_2834IMG_2830IMG_2806

vrijdag 9 juni
gaten worden in het beton geboord

FullSizeRender 2 FullSizeRender

donderdag 8 juni
voorbereidingen voor het boren van gaten binnen en buiten het bestaande bedrijfspand

IMG_2699IMG_2689IMG_2692IMG_2693

woensdag 31 mei
de eerste rij zonnepanelen moet worden verlegd

IMG_2584DCIM100GOPROG0014008.

donderdag 18 mei
krantenartikel Eendrachtbode

Schermafbeelding 2017-05-16 om 14.52.30

Bij binnenkomst hangen plaquettes aan de muur die herinneren aan de nieuwbouw van nog maar net vier jaar geleden. ,,Het gaat snel”, zegt Cor Ridderhof. Eigenlijk een beetje te vlug. We begonnen vier jaar geleden met vijftien mensen, waarvan zes in dit pand. Inmiddels werken we met precies het dubbele zowel in binnen- en buitendienst. We hebben recent nog een aantal nieuwe personeelsleden aangenomen. ” Van Rijn heeft nooit actief acquisitie gevoerd en toch stromen de orders en nieuwe klanten binnen. ,,Blijkbaar doen we iets goed, ontzorgen wij de klant op de juiste wijze en verteld men dit verder.“ Mond tot mond reclame is waar we op inzetten en dat werkt”.

Daarom bouwen ze bij, er komt meer ruimte. Bijvoorbeeld voor de cursussen die ze geven, we gaan van vijf naar acht oefenruimtes en twee leslokalen. We kunnen hierdoor onze cursisten nog meer scenario’s aanbieden. Het maken van een RI&E, tot en met het ontwerpen van een ontruimingsplan en plattegronden hoort ook tot de mogelijkheden. Dit alles verzorgd het team van de binnendienst. De buitendienst is dagelijks op pad met één van de twintig voertuigen, die door heel het land rijden om inspecties uit te voeren aan brandblussers, slanghaspels, nood- en vluchtwegverlichting, verbandmiddelen en AED’s. Recent zijn we op verzoek van diverse klanten begonnen met het keuren van  keerkleppen, trappen, ladders en steigers en elektrische gereedschappen conform NEN 3140. Daarnaast biedt van Rijn in samenwerking met OOMS opleidingen in Bergen op Zoom heftruck cursussen aan.

Het lag voor de hand om naast het huidige pand te bouwen, vertelt Ridderhof. De eerste opzet was om naar de zijkant uit te breiden. Ontwerper Leo Walpot uit Tholen adviseerde hem echter de hoogte in te gaan, hij zei anders zitten we over twee jaar weer hier om alsnog een verdieping te bouwen.

Het resultaat is een extra bovenverdieping die als het ware boven het huidige pand zweeft. Volgens Ridderhof een schitterend ontwerp. ,,Het wordt echt een eyecatcher op het industrieterrein”, zegt zijn zoon Niek. ,,Je kan niet om Tholen heen”, voegt Cor toe en straks, als je over de brug komt, ook niet meer om Van Rijn”.

Kleinbouw Techniek uit Sint Philipslang is de bouw gegund omdat zij als een van de weinigen snel konden schakelen en ons toezeggen dat ze in juni kunnen starten en de ruwbouw nog voor de bouwvak vakantie kunnen opleveren.

” Tegelijk wordt er gebouwd met oog op de toekomst. Mocht zoon Niek besluiten om toch niet met het bedrijf verder te gaan, kan door deze constructie de verdieping en de begane grond apart gebruikt worden en zouden er in de toekomst met wat aanpassingen ook twee of meerdere bedrijven kunnen huizen. Het zogenaamde modulair bouwen. Maar voorlopig gaat Van Rijn Brandbeveiliging met deze bouw er zelf qua ruimte flink op vooruit.

De onderneming heeft alles wat met (brand)veiligheid te maken heeft. Van brandblusmiddelen en bijbehorende controles tot cursussen zoals, VCA, BHV,EHBO, Eerste hulp aan Kinderen, Ploegleider en Hoofd BHV. Ook kunnen de medewerkers van Van Rijn helpen bij het maken van een RI&E en een ontruimingsplan voor de BHV organisatie. Tegelijk met de nieuwbouw komt de verbreding van diensten. Voorbeelden van nieuwe services zijn gereedschapskeuring en de plaatsing en controles van keerkleppen. Keerkleppen zitten bijvoorbeeld tussen een koffieautomaat, brandslanghaspel en de waterleiding. Die voorkomen dat er vuil water in de leiding terechtkomt.

Van Rijn doet veel zaken met beheermaatschappijen die voor eigenaren van kantoorgebouwen of fabriekspanden zaken als brandveiligheid regelen. Doordat vastgoed vaak van eigenaar verwisselt, zou dat kunnen betekenen dat Van Rijn ook ingeruild wordt, maar dat is niet het geval. Voor het Team van Van Rijn een teken dat het goed werk levert. ,,In plaats van dat we klanten verliezen, winnen we er vaak bij. Die beheermaatschappijen hebben meestal meerdere gebouwen in beheer, nemen ze andere gebouwen over krijgen wij er vaak ook hun eigen portefeuille bij.

In de rij landelijke klanten staan KLM, grote gebouwenbeheerders zoals Van Dorp installaties, Veolia, Dophou, Intercity Management Engie, Property View en Paree . Van Rijn controleert alle brandblus apparatuur in en rondom paleis Het Loo in Apeldoorn. Natuurlijk zijn we net zo blij met alle MKB bedrijven in iedere regio van Nederland. We hebben voor regio’s waar onze mensen wonen in een straal van 15 km speciale prijzen. We kunnen dit doen met een strakke planning en een goede logistieke bevoorrading. We hebben hiervoor diverse steunpunten in het land; Lelystad, Kootwijkerbroek, Dordrecht en Tholen. We zijn nog op zoek naar een steunpunt in omgeving Zoetermeer.

Voorop lopen

Zoals het bedrijf nu in beweging is, lijkt het op een herhaling van de beginfase. Tot pakweg tien jaar geleden was er geen andere optie dan papier om alle controles te registreren. Dat betekende voor Ridderhof dat hij altijd grote stapels rapporten op kantoor had, die alleen maar groeiden. Daarom ontwikkelde hij samen met software engineer Kees-Jan van Essen van BSA uit Sint-Annaland een digitaal systeem. Zo wordt de klant ontzorgd en het werkt voor Van Rijn als bedrijf ook veel economischer. De controleurs voeren ter plekke op een PDA (hand terminal) ter grootte van een pinautomaat in, of een brandblusser bijvoorbeeld aan de eisen voldoet. Per inspectie wordt een document gemaakt dat eenvoudig terug te vinden is. ,,Soms heb ik klanten aan de telefoon die wat op willen vragen van een aantal jaren terug”, vertelt Ridderhof. ,,Terwijl ik ze nog aan de telefoon heb, staat het rapport in hun mailbox.” Het systeem is geliefd in de branche, meerdere concullega’s hebben het programma inmiddels van BSA gekocht. Niek: ,,Automatisering vinden we belangrijk. We hebben alles digitaal op orde. Daarmee lopen we voorop in de markt.”

Transparante prijsstelling.  

Een ander aspect dat Van Rijn onderscheidt, is transparantie, vertelt  Cor. ,,Dat horen we altijd terug van onze klanten. Soms betaalt zich dat pas na een aantal jaren uit. ,,Het is in de branche heel gangbaar om bijvoorbeeld de prijs van verzegeling van een blusser niet te vermelden in de offerte en die bij de factuur apart te berekenen.

” Wij doen dat altijd inclusief. Bedrijven vinden ons in de eerste instantie duur en kiezen soms voor een ander. Als we de gelegenheid krijgen om dit goed uit te leggen kiezen ze vaak toch voor ons. Krijgen we niet de mogelijkheid om dit uit te leggen komen ze vaak later toch bij ons terug, nadat gebleken is dat de factuur en de offerte van de concullega’s erg van elkaar afweken.” Een ander aspect dat klanten aanspreekt is het prijspeil bij Van Rijn: we hebben door de juiste investeringen op de juiste tijd, in bijvoorbeeld automatisering, de onderhoudstarieven de laatste zes jaar niet verhoogd. ,,Daar hebben we mede onze groei aan te danken.”

Is gereedschap keuring wettelijk verplicht?

EK

Is gereedschap keuring wettelijk verplicht?

Arbeidsmaterieel is aan slijtage onderhevig. Dit kan vroeg of laat tot gevaarlijke situaties leiden. Het Arbeidsomstandighedenbesluit, in de praktijk veelal afgekort tot Arbo-besluit, verplicht de werkgever dan ook om die arbeidsmiddelen regelmatig te laten keuren.

“Wat nu precies onder een arbeidsmiddel moet worden verstaan, is in de Arbowet niet terug te vinden. Daarvoor moet het Arbo-besluit erop nageslagen worden. Daarin valt onder andere te lezen dat dit in feite alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, transportmiddelen en gereedschappen zijn. Deze middelen kunnen zelfs door normaal gebruik aan slijtage onderhevig zijn, die vroeg of laat tot gevaarlijke situaties aanleiding kunnen geven. Om dat risico, voor zover mogelijk, uit te bannen zijn werkgevers op grond van artikel 7.4a lid 3 van dit besluit gehouden die arbeidsmiddelen te keuren.

Het Arbo-besluit laat zich dus niet uit over de vraag ‘hoe vaak’ zo’n keuring moet plaatsvinden. Het antwoord op die vraag is terug te vinden in de diverse normen. “In de VCA is bijvoorbeeld vastgelegd dat arbeidsmiddelen minimaal eens per jaar moeten worden gekeurd. En voor elektrische apparatuur is zelfs een speciale formule ontwikkeld om de keuringsfrequentie vast te stellen. Deze is terug te vinden in bijlage T van de NEN 3140. Daar de NEN 3140 in de Arbo-wet wordt genoemd, heeft deze norm een wettelijke status.

Inspectie
Naast eisen aan de inspecteur gelden er eveneens eisen voor de inspectie zelf. Zo wordt in lid 6 van artikel 7.4a van het Arbo-besluit gesteld dat op de arbeidsplaats schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen aanwezig moeten zijn en desgevraagd aan de toezichthouder getoond kunnen worden. Een keuringssticker op het betreffende arbeidsmiddel is in wezen voldoende om op de werkplek aan deze verplichting te voldoen. De onderliggende documentatie mag zich op een centrale plaats bevinden. In de praktijk komt het evenwel voor dat opdrachtgevers soms eisen dat kopieën hiervan eveneens op de werkplek zijn in te zien.

In die documentatie is op zijn minst vastgelegd welk arbeidsmiddel het betreft, wanneer de keuring heeft plaatsgevonden en door wie, wat de reguliere interval is en welke controlepunten zijn doorlopen. Net als bij de APK van een auto kan hiervoor een eenvoudige checklist dienen, waarbij per gezichtspunt is aan te geven of dit aspect al dan niet OK is.

Samengevat
Er is een wettelijke verplichting om arbeidsmiddelen te keuren c.q. te inspecteren. Die verplichting is er op grond van de VCA-norm zelfs voor nieuw aangeschafte middelen. Op het arbeidsmiddel moet te zien zijn voor wanneer de volgende keuring/inspectie plaats moet vinden. Deze keuringen mogen gedaan worden door een eigen werknemer, mits deze voldoende kennis en middelen tot zijn beschikking heeft.

‘Veiligheid staat of valt met kwaliteit van de monteurs’

Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen. Dat is het motto van Van Rijn Brandbeveiliging. Om dat waar te maken wordt breed ingezet op de kwaliteit van de dienstverlening. Daarin spelen de medewerkers een cruciale rol.

blusser

Breed opgeleide en gemotiveerde medewerkers

Bij brandbeveiliging denk je aan brandblussers, -dekens, vluchtwegen, haspels en dergelijke. Maar Van Rijn Brandbeveiliging biedt meer, zegt Bart van de Weerd, coördinator onderhoudsdeskundigen. “We zetten ook sterk in op bedrijfshulpverlening. Veiligheid binnen een bedrijf trekken we dus heel breed.  Dat doen we ook met onze monteurs. Zij krijgen alle aspecten rondom veiligheid binnen een bedrijf mee, dus niet alleen het brandblusonderhoud. Daardoor is hun werk heel gevarieerd. Dat is heel goed voor hun motivatie, want ze halen het beste uit zichzelf. En dat is uiteindelijk ook het beste voor de klant.” En ook: “Wil een monteur zich graag specialiseren, dan staan we daar uiteraard voor open. Intrinsieke motivatie moet je waarderen.”

Interne opleidingen, audits en steekproeven

De kwaliteit van het onderhoud is gefundeerd op kwalitatief goed opgeleide monteurs. Van de Weerd: “Ze volgen allemaal een OBD-opleiding. Dat is de basis. Daarnaast krijgen ze een intensieve interne opleiding. Is die met goed gevolg afgerond, dan gaan ze bij klanten aan de slag.” Belangrijk is ook om de vinger aan de pols te houden om de kwaliteit te waarborgen. “Daarom houden we regelmatig interne audits. En steekproefsgewijs controleren we hoe een monteur zijn werk doet. Nadat een monteur bij een klant is geweest, doe ik het onderhoud nog een keer. Als ik merk dat het beter zou kunnen, loop ik een dag met de desbetreffende monteur mee.”

Veiligheid én duidelijkheid

Veiligheid en duidelijkheid lopen hand in hand. “Elke monteur beschikt over een zakcomputer, een PDA. Vanuit onze database krijgt hij digitaal een checklist wat er bij een specifieke klant moet gebeuren. Na afloop van het onderhoud worden de servicebonnen en de keuringslijsten uitgeprint voor de klant. De klant weet meteen waarvoor hij tekent. Helder communiceren dus.”

Op tijd informeren

Wordt een bedrijf getroffen door een brand, dan zal de verzekering onderzoeken of het betreffende bedrijf het onderhoud van de veiligheidsmiddelen op orde heeft.

Dat ligt anders als blijkt dat de termijn waarbinnen onderhoud moet zijn gepleegd is verstreken. “Dan kan de verzekering beslissen om niets uit te keren. Bij nieuwe klanten maken we dat weleens mee. Zelf zitten we er bij onze klanten heel scherp bovenop, zeker als ze bij ons een contract hebben afgesloten. Ook dat is kwaliteit leveren: klanten ruimschoots op tijd informeren over het onderhoud.” Op die manier streven wij ernaar om klanten totaal te ontzorgen op het gebied van veiligheid op de werkvloer.

Auteur: Kees Klijn – Regio in Bedrijf

Slecht onderhoud aan AED apparaten

5210 AED Defibtech-web

Op 9 januari 2016 stond er in veel kranten een bericht rondom het slecht onderhouden van AED apparaten. Eigenaren van AED’s vergeten vaak het onderhoud aan de apparaten waardoor deze tijdens een inzet kunnen weigeren.

Dit wordt ook onderbouwd door verschillende leveranciers. Hoge kosten en onwetendheid zorgen ervoor dat de apparaten slecht onderhouden worden. Bedrijven hangen het apparaat wel op in hun pand, maar kijken hier nauwelijks meer naar om.

De redenatie van klanten is vaak: ik heb een duur AED apparaat aangeschaft, dus ik ben toch beschermd? Men denkt al gauw dat men door aanwezigheid van een AED veilig is. Terwijl bij een mankement aan het apparaat het slachtoffer niet meer geholpen kan worden.

Nederland telt tussen de 60.000 en 80.000 AED apparaten. Slechts 10.000 apparaten zijn hiervan geregistreerd. Het registreren van een AED apparaat kan bij de oproepsystemen van Hartveilig wonen en Hartslagnu. Deze systemen zijn gekoppeld aan de 112-meldkamer.

Verantwoordelijkheid

De eigenaar van een AED apparaat is verantwoordelijk voor het onderhouden van het apparaat en eventueel vervangen van kapotte en/of gedateerde onderdelen. Veel apparaten geven zelf aan wanneer bijvoorbeeld de accu aan vervanging toe is. Het apparaat gaat dan piepen of geef een lichtsignaal.

Bestendigheid

In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn AED’s niet vorst- en vochtbestendig. Het plaatsen van een AED in een roestvrijstalen kast aan de buitenmuur zal het apparaat dus niet goed doen. Tijdens een inzet onlangs in Bergen op Zoom heeft een vrouw ternauwernood de weigering van een AED overleefd. Later bleek dat de AED door vochtoverlast onbruikbaar was geworden.

Onderhoud

Het onderhouden van een AED hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Het tijdig vervangen van de elektroden en batterij zorgt ervoor dat uw AED blijft werken. Deze controle kunnen wij voor uw apparaat verzorgen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Is de Blended Learning module geschikt als BHV cursus?

E-learning

Blended Learning is een Engelse term om een bepaalde onderwijsvisie te beschrijven. Het is een combinatie van online leren (E-Learning) en praktijkonderwijs.  Sinds 2012 biedt Van Rijn Brandbeveiliging als opleider twee verschillende manieren aan om het diploma Bedrijfshulpverlening  (BHV) te behalen:

Een bedrijfshulpverlener volgt een BHV cursus, dat is helder. De  trend in het onderwijs is het  online leren. Wat moeten we hiermee? Past dit voor mijn medewerkers? Een BHV cursus is toch een “doe” vak? In dit artikel lichten we een tipje van de sluier op.

Of de Blended Learning opleiding geschikt is voor uw medewerker is helemaal afhankelijk van zijn of haar wensen, persoonlijkheid etc. Uiteraard moet de cursist het zelf prettig vinden om theorie tot zich te nemen via de computer. Uit de lessen blijkt dat niet iedereen dit even fijn vindt. Ook blijkt dat sommige cursisten moeite hebben om de aangeleerde handelingen in de theorie te koppelen aan de praktijk handelingen.

BHV is inderdaad een “doe” vak. Het is niet altijd zo zwart/wit als in het theorieboek staat. Hulp verlenen is ook vaak improviseren, een aspect dat binnen de tweedaagse opleiding meer aandacht krijgt dan binnen de 1-daagse Blended Learning opleiding.

Voordelen van Blended Learning

Deze manier van opleiden biedt zeker voordelen. Zo hoeft u  uw medewerker maar één dag in te plannen om op cursus te gaan in plaats van twee dagen. De resterende tijd, gemiddeld 6-8 uur e-learning, kan de cursist volgen wanneer hij of zij daar tijd voor heeft. Vanaf het moment dat de aanmelding verwerkt is, heeft de cursist toegang tot zijn of haar persoonlijk account en kan de lesstof doorgenomen worden. Dit kan de cursist op zijn of haar eigen manier doen. Voor aanvang van de praktijk dag moeten de vier modules met een voldoende afgetoetst zijn.

Prijs

Prijstechnisch is een Blended Learning opleiding  iets voordeliger. Toch moet u de grootste besparing zien op het werkrooster. De cursist heeft in plaats van twee praktijkdagen nog maar één praktijkdag.

Blended Learning vs. Tweedaagse opleiding

Binnen de Blended Learning opleiding zijn de cursisten vooral zelfstandig in kleine groepjes aan het werk. De instructeur treedt op als coach en stuurt de cursisten, waar nodig, naar de juiste richting bij het zoeken naar antwoorden op vragen.

Binnen de tweedaagse opleiding is er meer ruimte voor maatwerk. Er kan beter ingegaan worden op vragen van cursisten en ook praktisch geoefend worden voor de calamiteiten die op de betreffende locatie voor kunnen komen.

Conclusie

Er kan geconcludeerd worden dat de Blendend Learning cursus geschikt is voor een BHV cursus. Zoals eerder al benadrukt is, is niet elke persoon voor deze cursus geschikt. U kunt als ondernemer zelf invullen welke vorm van opleiding bij uw organisatie en uw medewerkers past. Van Rijn Brandbeveiliging helpt u graag als u voor deze keuze staat. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Is een ontruimingsplan wettelijk verplicht?

ontruimingsplattegrond

Uit ervaring van de instructeurs en monteurs van Van Rijn Brandbeveiliging blijkt dat er vaak onwetendheid is over de verplichting van een ontruimingsplan en de daarbij behorende ontruimingsplattegrond. Vaak wordt er vanuit de klant gevraagd of een ontruimingsplan wel verplicht is voor het gebouw of organisatie. Wij willen u hier graag wat meer duidelijkheid over geven.

Is een ontruimingsplan wettelijk verplicht?

De verplichting van een ontruimingsplan is gebaseerd op het Bouwbesluit 2012. In het zesde lid (artikel 6.23 – Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan) is bepaald dat, indien er een brandmeldinstallatie is, er ook een ontruimingsplan moet zijn. De vraag die vervolgens gesteld kan worden is; wanneer heeft een bedrijf een brandmeldinstallatie nodig volgens het Bouwbesluit? Deze vraag is niet snel en eenduidig te beantwoorden. Vaak is dit sterk afhankelijk van de gebruiksfunctie en het gebouw. In het Bouwbesluit 2012 wordt dit bepaald aan de hand van de gebruiksoppervlakte en de hoogste vloer van de gebruiksfunctie. Als voorbeeld nemen we een kantoorpand. Als dit pand een gebruiksoppervlakte heeft van groter dan 500m2 en/of er meer dan 1 bouwlaag is, dan moet deze voorzien zijn van een brandmeldinstallatie en is er daarnaast ook een ontruimingsplan verplicht.

Ontruimingsplan conform NEN 8112

Het ontruimingsplan moet opgesteld zijn conform NEN 8112. Deze NEN norm geeft aanwijzingen voor het opstellen van ontruimingsplannen in gebouwen. De toepassing van deze richtlijnen is van belang voor het goed functioneren van een ontruiming tijdens een calamiteit. Ook wordt er in deze norm beschreven wie er tijdens een ontruiming met taken is belast. Onderlinge afspraken worden vastgesteld in het ontruimingsplan. Verantwoordelijkheden en taken van hulpverlenende functies worden nauwkeurig beschreven. Ontruimingsplattegronden zijn ook een onderdeel van een ontruimingsplan, deze plattegronden dienen te worden opgesteld conform NEN 8112 en moeten worden ingericht conform NEN 1414. De plattegronden worden vaak gebruikt om in het gebouw op te hangen.

Hieruit kunnen we concluderen dat een ontruimingsplan verplicht is als het gebouw waar een onderneming in zit, is voorzien van een brandmeldinstallatie. Deze installatie is verplicht op basis van gebruiksfunctie, omvang en hoogte van het gebouw. Tevens vertelt de Arbowet artikel 15 dat men in het bezit moet zijn van een ontruimingsplan. Hier speelt de grote rol dat men adequaat moet kunnen optreden bij een calamiteit.

Van Rijn Brandbeveiliging helpt u graag verder met het maken van een ontruimingsplan. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het tekenen van ontruimingsplattegronden. Op onze site staan voorbeelden van ontruimingsplattegronden volgens de NEN 8112.

Veel bedrijven hebben bedrijfsveiligheid op de werkvloer niet op orde

Veel bedrijven gaan niet goed om met bedrijfsveiligheid op de werkvloer. Uit onderzoek blijkt dat er bij vier op de tien bedrijven niet altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn. Daarnaast geeft één op de vijf bedrijven te kennen niet eens bedrijfshulpverleners te hebben.

Op het moment dat er in de praktijk geen BHV’ers aanwezig zijn op de werkvloer, ontstaan er onzekere situaties tijdens calamiteiten. Uit de Nationale Veiligheidsbarometer blijkt dat er bij veel bedrijven onvoldoende bedrijfshulpverleningsmiddelen aanwezig zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een AED of een verbandtrommel.

Met een calamiteit treedt er extra gevaar op wanneer er bedrijfshulpmiddelen en opgeleid personeel ontbreken. BHV’ers zijn getraind om op een veilige en effectieve manier te handelen tijdens noodsituaties. Een bedrijf dat alleen blusmiddelen beschikbaar heeft, is niet ingedekt tegen dit soort calamiteiten. Medewerkers kunnen hier op een verkeerde manier gebruik van maken en zo wordt het gevaar alleen maar groter.

Een bedrijf dat tijdens calamiteiten op een correcte manier wil optreden moet te allen tijde voorzien zijn van beschikbare BHV’ers, onderhouden blusmiddelen en een ontruimingsplan. Gezien de Arbowet is een werkgever verplicht zorg te dragen voor veiligheid en welzijn van werknemers en aanwezige mensen op de werkvloer.

Van Rijn Brandbeveiliging verzorgt alle denkbare brandpreventieve maatregelen op allerlei locaties door het gehele land. Ook kunt u hier terecht voor cursussen als BHV, EHBO of VCA op zowel locatie van de klant als in het eigen trainingscentrum in Tholen. Maak nu kennis met dit Zeeuwse bedrijf!