Waar is de Halon blusser?

Ondanks dat Halon een geweldig blusmiddel is, is het gebruik ervan niet meer toegestaan. Een gevolg van het gebruik van Halon is de aantasting van de Ozonlaag. Daarnaast is het erg schadelijk voor de gezondheid van de mens. Vanaf 2004 moesten alle halon blusinstallaties buiten gebruik gesteld zijn.

Halonen

Halonen zijn koolwaterstoffen die gehalogeneerd zijn. Ze worden onder druk tot een vloeistof verdicht. De bluswerking wordt gerealiseerd door de negatieve katalytische werking op het verbrandingsproces. Er zijn verschillende soorten Halon. Halon 1211 wordt gebruikt bij draagbare brandblussers en Halon 1301 met name in ruimtelijke blusinstallaties.

Onze planeet wordt beschermd door de ozonlaag. Deze dampkring bevindt zich ongeveer 15 tot 45 kilometer van de aarde. De bedoeling van de ozonlaag is het weren van Uv-stralingen. Dit zijn stralingen die de zon uitstraalt. Dit is belangrijk, omdat uv-straling schadelijk is voor mens, plant en dier.

Ozonvreters

Het blusmiddel Halon bevat de stoffen CFK (Chloor, Fluor en Koolstof). Ozonvreters verdwijnen pas na 50 jaar uit de atmosfeer en breken gedurende al die tijd ozon af. Daarnaast werken deze stoffen vertraagd. Dit wil zeggen dat deze stoffen meer dan 10 jaar nodig hebben om bij de ozon te komen. Dus jaren nadat er gestopt is met de uitstoot van deze gassen, zal de afbraak van de ozon doorgang hebben. Door afbraak van de ozon laag bereiken meer Uv-stralingen van de zon de aarde. Door een toename van uv-straling stijgen voor mens en dier de kansen op huidkanker. Ook kan een te hoge blootstelling aan uv-straling leiden tot oogaandoeningen en zelfs blindheid. Verder neemt de afweer tegen infectieziekten af.

Al vanaf de jaren ‘ 80 van de vorige eeuw zijn er stappen genomen om het probleem met de ozon laag op te lossen. Inmiddels doen er ruim 180 landen mee. Twintig jaar na de implementatie van het Protocol van Montreal blijkt dat de afspraken werken; het gebruik van CFK’s is sterk afgenomen. Sinds 2001 is Nederland verplicht om ozonafbrekende stoffen uit apparaten te verwijderen. Deze stoffen worden ingeleverd bij een zogenaamde Halonenbank. Na 31 december 2002 mogen Halon blussers niet meer worden hervuld. Eind 2003 moesten ook alle blusinstallaties die Halon bevatten buiten gebruik zijn.

Bekeuringen

Voor het bezit van een Halon blusser kun je tegenwoordig zelfs een forse bekeuringen krijgen. Het beste kun je daarom een Halon brandblusser door een gerenommeerd bedrijf af laten voeren. Zij zullen de blusser op de juiste wijze afvoeren. Een andere optie is om de blusser bij het gemeente depot in te leveren. Voor vervangende blusmiddelen, klik hier.

 

Contact

Stevinweg 23

4691 SM Tholen

Route

088 112 9999