Ontruimingsoefening

Een ontruimingsoefening is bedoeld om uw medewerkers te trainen in hoe zij het pand via een korte weg en op een veilige manier volgens het bedrijfsnoodplan dienen te verlaten. Daarnaast wordt gekeken bij een ontruimingsoefening of de ontruiming verloopt zoals deze op de meest veilig en snelle wijze zou kunnen plaatsvinden. Van Rijn Veiligheidsopleidingen B.V. kan u hierbij van dienst zijn.

Daarnaast kan Van Rijn Veiligheidsopleidingen uw organisatie een TableTop oefening verzorgen. Uw personeel kan bijvoorbeeld praktische bezwaren hebben tegen een ontruimingsoefening. Door middel van kopieën van uw bedrijfsplattegrond kunnen er met Lego poppetjes situaties geschetst worden. Het doel van deze oefening is, uw medewerkers bewust te maken van de risico’s die zich voor kunnen doen bij een eventuele calamiteit. Mail ons voor meer informatie.

ontruiming lego

Ontruimingsplan

Een ontruimingsoefening maakt deel uit van een ontruimingsplan. Een ontruimingsplan beschrijft wat er precies moet gebeuren in geval van nood om zo veel mogelijk mensen veilig uit het gebouw te krijgen. Het ontruimingsplan speelt een cruciale rol tijdens de voorbereiding op een eventuele calamiteit, maar is ook van belang tijdens een daadwerkelijke evacuatie.

Ontruimingsplan opstellen

Van Rijn Veiligheidsopleidingen B.V. heeft ruime ervaring met het opstellen en controleren van ontruimingsplannen. Wij komen graag bij u langs om uw specifieke situatie te beoordelen.
Wij nemen daarbij de norm NEN 8112 als leidraad. Deze norm van het Nationale Normalisatie Instituut geeft richtlijnen voor het opstellen van een doeltreffend ontruimingsplan. Zo weet u zeker dat uw ontruimingsplan voldoet aan de wettelijke eisen.

Het belang van een ontruimingsplan

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom een gebouw ontruimd zou moeten worden. Denk hierbij aan calamiteiten zoals: brand, gaslek, bommelding etc. Maar om een goede en snelle ontruiming mogelijk te maken is het van belang dat de BHV-ers en de rest van het personeel weten wat er van hun wordt verwacht.

Daarnaast worden uw BHV’ers getraind in hoe zij een ontruiming moeten begeleiden en in hoe zij volgens procedure uw medewerkers dienen te registreren.

Wanneer er in uw pand een brandmeldcentrale aanwezig is, bent u verplicht een ontruimingsplan op te stellen. Ook in sommige gebouwen met een gebruiksvergunning op basis van de gemeentelijke bouwverordening is een ontruimingsplan verplicht.

Bovendien zijn bedrijven volgens de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om “doeltreffende maatregelen” treffen voor een eventuele evacuatie en om te zorgen dat werknemers “de nodige passende maatregelen” kunnen nemen in geval van nood. Met een ontruimingsplan zorgt u ervoor dat u aan deze wettelijke eisen voldoet.

Ontruimingsoefening veiliger en bespaart tijd

Het is dan ook van groot belang om regelmatig een ontruiming te oefenen. UW BHV-ers raken hierdoor vertrouwd met hun taken en uw personeel weet wat van hen wordt verwacht wanneer er een calamiteit voordoet. Hierdoor wordt men niet verrast bij een ontruiming, waardoor deze veiliger en sneller zal verlopen

Daarnaast is het ook verplicht om regelmatig een ontruimingsoefening te houden. Indien u echter een ontruimingsoefening organiseert terwijl het personeel niet of nauwelijks weet wat hun te doen staat komt u voor onverwachte verassingen te staan. Het is daarom van belang dat u de moeilijkheidsgraad van de oefeningen stap voor stap opbouwt. De instructeurs van Van Rijn Brandbeveiliging B.V. kunnen u daar bij helpen.

In overleg met directie en het Hoofd BHV kunnen wij een ontruimingsoefening organiseren en ensceneren. Tijdens de ontruiming beoordeelt de instructeur de manier van optreden van de BHV-ers en het overige personeel. Indien nodig wordt de instructeur bijgestaan door één of meerdere waarnemers zodat er een reëel beeld ontstaat van het verloop van de oefening.

Na afloop van de ontruiming wordt er een evaluatie gehouden. Dan kan worden bepaald of de BHV organisatie goed werkt. De resultaten van de oefening worden verwerkt in een evaluatieverslag welke door Van Rijn Veiligheidsopleidingen B.V. wordt verzorgd.

Tarieven:

Ontruimingsoefening Prijs op aanvraag

 

Contact

Stevinweg 23

4691 SM Tholen

Route

088 112 9999