Brandblussers

Het aantal brandblussers en de controle van de brandblussers in een bedrijf wordt bepaald aan de hand van de eisen van de overheid en de verzekering.

Meer info

Brandslanghaspels

Brandslanghaspels dienen regelmatig gecontroleerd (gekeurd) te worden. Deze controle van de brandslanghaspels is vastgelegd in de NEN 671-3.

Meer info

Bluswagens

De controle en het onderhoud van bluswagens (verrijdbare blustoestellen) is vastgelegd in de NEN 2659:2003.

Meer info

Brandkranen

Een brandkraan (ook wel hydrant genoemd) is een watertappunt bedoeld voor de brandweer. Onderhoud en controle van de brandkranen valt onder NEN norm 1594 .

Meer info

Droge Blusleidingen

Met de juiste brandbeveiligings- installatie, waar de droge blusleidingen toe behoren, en het juiste onderhoud, helpt u de brandweer om een brand sneller onder controle te krijgen.

Meer info

Noodverlichting

Van Rijn Brandbeveiliging biedt diverse mogelijkheden waarop de jaarlijkse verplichte keuring van uw noodverlichting kan geschieden.

Meer info

Verbandtrommels

Bij het verlenen van Eerste Hulp worden regelmatig verband- en hulpmiddelen gebruikt. De Arbowet schrijft het bij de hand hebben van een EHBO uitrusting voor.

Meer info

AED

Het goed onderhouden van een AED is van groot belang. De AED’s dienen regelmatig gecontroleerd (gekeurd) te worden. Deze controle wordt door Van Rijn Brandbeveiliging uitgevoerd.

Meer info

Elektrisch gereedschap

Werken met elektrische gereedschappen brengt een hoop risico’s met zich mee. Elektrische gereedschappen dienen daarom ook ieder jaar gekeurd te worden.

Meer info

Controle en onderhoud Veiligheidsmiddelen

Bedrijfsbranden komen nog steeds regelmatig voor. Meer dan de helft van de branden wordt veroorzaakt door menselijk handelen en een deel van de branden door falende apparatuur. De vraag hierbij is: hoe maakt u de kans op brand zo klein mogelijk? Bij het invullen van deze vraag zijn wij u graag van dienst.

Brandpreventie maatregelen

Van Rijn Brandbeveiliging B.V. verzorgt voor u alle denkbare brandpreventieve maatregelen zoals brandblusapparaten, verbanddozen, ontruimingsplannen en noodverlichting, uiteraard toegepast op uw bedrijf.

Controle en onderhoud brandpreventie

Naast het leveren van bovengenoemde brandpreventie middelen verrichten wij hiervan ook controle en onderhoud. De jaarlijkse verplichte controle en het onderhoud van kleine blusmiddelen wordt in een onderhoudsschema vastgelegd. Na het uitvoeren hiervan wordt u door onze REOB-gecertificeerde onderhoudsmonteur op de hoogte gesteld. Eventuele gebreken kunnen, indien gewenst, direct na het onderhoud verholpen worden. Na het bezoek van onze onderhoudsdeskundige ontvangt u de rapportage per e-mail. Met het onderhoudscontract van Van Rijn bent u dus up-to-date. Wij leveren advies op maat tot de meest geavanceerde projecten.

Deze klanten kiezen ook voor het advies op maat van Van Rijn Brandbeveiliging.

Contact

Stevinweg 23

4691 SM Tholen

Route

088 112 9999