EK

Controle en onderhoud elektrische gereedschappen.

Werken met elektrische gereedschappen brengt een hoop risico’s met zich mee. Brand, ontploffing en een schok kunnen letsel veroorzaken. Elektrische gereedschappen dienen daarom ook ieder jaar gekeurd te worden. Het Arbobesluit, artikel 7.4a, eist dat arbeidsmiddelen periodiek worden gekeurd. Wanneer er een bedrijfsongeval met elektrische gereedschap plaats vindt, zal de arbeidsinspectie controleren of het elektrisch gereedschap is gekeurd volgens Arbobesluit.

Gediplomeerd personeel

Van Rijn Brandbeveiliging B.V. is onder andere gespecialiseerd in het onderhoud en de controles van elektrische gereedschappen. In de NEN 3140 wordt aangegeven dat de onderhoudsprocedures en de werkzaamheden verricht dienen te worden door gediplomeerde deskundigen. Onze onderhoud deskundigen zijn in het bezit van het diploma gereedschap keuren conform NEN-3140. Hiermee heeft u direct de garantie voor de kwaliteit, die u van ons mag verwachten.

Tijdens een NEN-3140 keuring wordt gekeken naar de volgende onderwerpen:

  • De leeftijd van het gereedschap
  • De kwaliteit van het gereedschap
  • De omgevingsomstandigheden
  • De gebruiker van het gereedschap

Wanneer uw gereedschap volgens deze norm zijn gecontroleerd, ontvangt u per keuring een certificaat. Hierop staan alle relevante gegevens en testresultaten van de keuring. Het gereedschap wordt voorzien van een goedkeuring. Aan de hand van een unieke barcode wordt uw gereedschap in ons systeem geregistreerd. Hierdoor kunnen wij ruim van te voren aangeven wanneer de volgende keuring plaats moet vinden. Op deze manier ontzorgt Van Rijn Brandbeveiliging de klant.

Wanneer blijkt dat het gekeurde object niet meer voldoet aan de gestelde norm dan kunnen wij kleine reparaties uitvoeren. Wanneer het niet met een kleine reparatie af te doen is, kunnen wij via onze vaste partners snel nieuw gereedschap leveren. Het keuren van gereedschappen gebeurt via een speciaal ontwikkeld meetinstrument. De gemeten gegevens worden verwerkt in de PDA (handcomputer), die met ons computersysteem communiceert. In een PDA worden alle keuringen en reparaties bijgehouden.

Onderhoudsovereenkomst

Jaarlijkse kunnen wij de controle van uw elektrisch gereedschap op ons nemen. Dit kan op basis van een onderhoudsovereenkomst in combinatie met andere controles en keuringen, van bijvoorbeeld de blusmiddelen, verbandtrommels en noodverlichting.

Efficiënt en effectief

Vanzelfsprekend geldt hierbij een prijsvoordeel, naast het feit dat het bedrijf in één keer het aantal wettelijke controles en keuring laat verrichten, welke efficiënt (weinig oponthoud van werkzaamheden) en ook erg effectief is (één aanspreekpunt voor al uw wettelijke controles en keuringen).

Contact

Stevinweg 23

4691 SM Tholen

Route

088 112 9999