Noodverlichting

Noodverlichting dient te voldoen aan 2 wetten, deze zijn aangevuld met een aantal normen. Deze wetten en normeringen zijn:

 • het Bouwbesluit en Gebruiksbesluit;
 • de Arbo-wet;
 • de Normering;
 • het Bouwbesluit.

Noodverlichting is volgens de NEN-EN 1838 te onderscheiden in 3 varianten, te weten:

 • vluchtroute-verlichting;
 • anti-paniekverlichting;
 • verlichting van werkplekken met verhoogd risico.

Vluchtrouteverlichting

De vluchtrouteverlichting moet zeker stellen, dat de vluchtmogelijkheden goed kunnen worden herkend en op een veilige manier kunnen worden gebruikt. Vluchtrouteverlichting bestaat uit de vluchtwegverlichting (verlichting van de route zelf) en vluchtwegaanduiding. Vluchtwegaanduiding bestaat uit beeldtekens, de pictogrammen. Deze wordt in detail beschreven in de NEN 6088.

5232 Vluchtweg Armaturen-web

Anti-paniekverlichting

Deze noodverlichting dient paniek te voorkomen en personen in staat te stellen een plaats te bereiken waar de vluchtroute kan worden herkend.

Verlichting van werkplekken met verhoogd risico

Deze noodverlichting dient ervoor te zorgen dat personen, die door het wegvallen van verlichting in een mogelijk gevaarlijke situatie verkeren, voldoende licht hebben om een kritiek proces af te sluiten en aansluitend veilig te vluchten.

Het belang van noodverlichting

Het juist functioneren van noodverlichting mag dan ook niet aan het toeval worden overgelaten. Het spreekt voor zich dat de essentiële zaken omtrent noodverlichting in een bedrijf met regelmaat gecontroleerd dienen te worden.

Het jaarlijks testen en/of doormeten van de noodverlichting (noodverlichtingarmaturen) kan onveilige situaties voorkomen, daarnaast voldoet u met het laten controleren aan de wettelijke gestelde eisen.

Belangrijkste voordelen van de jaarlijkse controle en onderhoud van uw noodverlichting:

 • u voldoet aan alle gestelde wettelijke eisen en normen;
 • uw noodverlichting blijft in werkende staat;
 • u creëert een veilige werkplek voor uw personeel in uw bedrijf;
 • u kunt letsel aan mens en dier alsmede materiële schade voorkomen of beperken.

Jaarlijkse controle en keuring

Van Rijn Brandbeveiliging biedt diverse mogelijkheden waarop de jaarlijkse verplichte keuring van uw noodverlichting kan geschieden. Van Rijn Brandbeveiliging B.V. past desgewenst haar onderhoudsschema aan uw bedrijfssituatie aan. Hieronder enkele voorbeelden.

Mogelijkheid 1

Jaarlijkse keuring van uw noodverlichting op basis van een onderhoudsovereenkomst in combinatie met andere controles en keuringen. Vanzelfsprekend geldt hierbij een prijsvoordeel, naast het feit dat het bedrijf in één keer het aantal wettelijke controles en keuring laat verrichten, welke efficiënt (weinig oponthoud van werkzaamheden) ook erg effectief is (één aanspreekpunt voor al uw wettelijke controles en keuringen).

Mogelijkheid 2

Jaarlijkse keuring van uw noodverlichting op basis van een onderhoudsovereenkomst met bijkomend prijsvoordeel. Daarbij zorgen wij voor de planning van de controle van uw noodverlichting zodat u jaarlijks automatisch voldoet aan de gestelde eisen en normen.

Mogelijkheid 3

Jaarlijkse keuring van uw noodverlichting op basis van afroep. Hierbij dient het bedrijf er zelf voor te zorgen dat de controle en keuring van de noodverlichting tijdig geschiedt.

Mogelijkheid 4

Jaarlijkse keuring van uw noodverlichting op basis van een mondelinge overeenkomst. Hierbij nemen wij tijdig contact met u op om ervoor te zorgen dat u blijft voldoen aan de wettelijke eisen en normen omtrent de noodverlichting.

 

Contact

Stevinweg 23

4691 SM Tholen

Route

088 112 9999