Cursusdata BHV en Ploegleider BHV


BHV cursus

Een bedrijfshulpverlener cursus is niet alleen een verplichting, maar ook zeker een ‘must’ als het gaat om hedendaagse bedrijfsvoering. Met een BHV cursus zorgt u ervoor dat uw medewerkers kunnen oefenen met ernstige ongevallen of calamiteiten binnen uw eigen organisatie. Met goed opgeleide BHV-ers zorgt u ervoor dat eventuele problemen of gevaren op de juiste manier worden opgevangen. Zo kan een BHV cursus voor uw personeel u flinke kosten of zelfs ergere problemen besparen. Denk daarbij ook aan het voorkomen van gevaren. In veel gevallen valt de schade namelijk flink te beperken door daadkrachtig optreden van de medewerkers binnen uw eigen organisatie.

Waarom een BHV cursus?

Iedere werkgever dient passende maatregelen te treffen voor zijn personeel en bezoekers voor zover dat binnen zijn mogelijkheden ligt. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de Arbo-wet artikelen 3 en 15. Artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht de werkgever een zo goed mogelijk Arbo-beleid te voeren ten opzichte van de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Het opstellen van een zgn. RI&E-plan, zoals verwoord in de artikelen 5.1 en 5.2 van de Arbo-wet, behoort ook tot de taken van de werkgever. Het is voor ieder bedrijf of instelling verplicht een Risico Inventarisatie en -Evaluatie uit te (laten) voeren. Deze inventarisatie vormt de basis voor o.a. de organisatie van de bedrijfshulpverlening.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een branche RI&E. U hoeft deze slechts aan te passen aan uw bedrijf. Dat scheelt tijd en geld. Natuurlijk willen wij u ook graag van dienst zijn bij het maken van een RI&E. Artikel 15 verplicht de werkgever om zich bij te laten staan door een of meerdere werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverlener. Van Rijn Veiligheidsopleidingen B.V. is het juiste adres voor uw BHV cursus.

Wat is een Bedrijfshulpverlener?

Bedrijfshulpverleners (BHV-er) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf iets gebeurt – denk hierbij aan het uitbreken van brand, een medewerker valt van de trap, valt flauw, of het hele bedrijf moet ontruimd worden voor een bommelding – dan is het belangrijk dat er BHV-ers zijn die weten hoe ze dit soort calamiteiten aan moeten pakken. De bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om deze taak te kunnen uitvoeren. Zij vervullen een voorpostfunctie in het bedrijf. Zij overbruggen de tijd van het moment dat het incident plaats vindt tot het moment dat de professionele hulpverleners arriveren.

In artikel 15 van de Arbo-wet zijn de taken van de BHV als volgt omschreven:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf.

Verder staat beschreven dat de BHV-ers moeten beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zodanig zijn in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de BHV taken naar behoren kunnen vervullen.

BHV op maat

Omdat ieder bedrijf of instelling weer anders is en ook de BHV organisatie weer anders werkt, is het raadzaam om de cursus Bedrijfshulpverlening bij u op het bedrijf te doen plaatsvinden. Zo leert u niet alleen de theorie en praktijk van de BHV, maar leren uw BHV-ers ook samen te werken. Een groot voordeel is dat er geoefend wordt op de plaats waar uw BHV-ers indien nodig ook daadwerkelijk op moeten treden. Daarnaast wordt er geoefend met de middelen die op uw bedrijf beschikbaar zijn.

Ontruimingsoefening

Een extra voordeel van een incompany opleiding is dat er op dezelfde dag een ontruimingsoefening kan worden gehouden in het gehele bedrijf. Het is verplicht om regelmatig een ontruimingsoefening te houden. Uw BHV-ers zijn die dag al beschikbaar en voor de overige medewerkers kost het op deze manier weinig tijd.

 

Contact

Stevinweg 23

4691 SM Tholen

Route

088 112 9999