Cursusdata Blended learning / E-learning


Blended learning / E-learning

Van Rijn Veiligheidsopleidingen B.V. biedt de volgende manier om het diploma bedrijfshulpverlening (BHV) te behalen:

De blended learning opleiding:

  • Blended learning is een combinatie van E- learning (een online internet-lesprogramma) met een eendaagse praktijkopleiding.

Blended learning

Blended learning is een combinatie van E- learning met een praktijkdag. In de cursus komen de kennis en vaardigheden aan bod die een bedrijfshulpverlener nodig heeft om hulp te verlenen. Met het E- learning programma bereiden cursisten zich in hun eigen tempo en op een door hen zelfgekozen tijdstip en plaats voor op de eendaagse praktijkopleiding. De cursisten ontvangen de inlogcodes voor het E- learning account op hun persoonlijk e-mailadres. Cursisten worden toegelaten tot de praktijkdag als zij het toelatingscertificaat van het E- learning programma hebben behaald.

Het E- learning programma bestaat uit de modulen:

  • niet-spoedeisende Eerste Hulp;
  • spoedeisende Eerste Hulp;
  • brandbestrijding;
  • ontruiming.

Studielast

Cursisten besteden gemiddeld vier tot zes uur aan het doorlopen van het E-learning programma. Het verplichte praktijkgedeelte duurt een dag.

Diploma

Het BHV diploma is, vanaf het moment dat de cursus is behaald, 1 jaar geldig.

Toetsing in E- learning

Elke module moet worden afgerond met een E- toets. Een voorwaarde om aan een E- toets te mogen beginnen, is dat alle video’s van de module zijn bekeken en dat de bijbehorende vragen zijn beantwoord. Deze eis moet waarborgen dat de cursisten ook daadwerkelijk hebben gezien hoe een competentie (vaardigheid) wordt uitgevoerd. Op die manier zijn zij goed voorbereid op de praktijkdag. Indien een cursist niet in één keer de toets met goed gevolg afrond, dan kan hij of zij opnieuw een (andere) toets maken. Als alle toetsen met een voldoende zijn afgerond, kan het toelatingscertificaat worden opgeslagen als pdf- bestand en geprint.

Voorleesstem

De cursisten kunnen ervoor kiezen om alle tekst te laten voorlezen. Deze mogelijkheid is ingebouwd om dyslectische cursisten te ondersteunen en kandidaten die meer auditief ingesteld zijn. De voorleesstem kan ook worden uitgezet.

Praktijkdag

Op de praktijkdag staat het praktisch uitvoeren van de competenties centraal. De cursisten oefenen in groepjes. Om het oefenen te begeleiden, zijn er instructiekaarten beschikbaar die overeenkomen met de instructiekaarten van het E- learningprogramma. Via de instructiekaarten is er altijd een goed voorbeeld van de competentie beschikbaar. Op de praktijkdag worden de competenties geëxamineerd en wordt een NIBHV- examen afgenomen. Voor de cursisten die de blended learning opleiding volgen is een naslagwerk met instructiekaarten beschikbaar.

Tarieven opleiding BHV blended learning

Eendaagse cursus € 269,00 (excl. BTW)

Demo

Via onderstaande link kunt u een demo van het E- learningprogramma bekijken. Om de demo te kunnen bekijken moet Flash-player geïnstalleerd zijn. Is dat niet het geval, dan vraagt de demo dat alsnog te doen. Gebruik de volgende link voor het demo-account:

Link naar demo-account.

Meer informatie m.b.t. blended learning

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en tarieven neem dan gerust contact met ons op.

 

Contact

Stevinweg 23

4691 SM Tholen

Route

088 112 9999