Droge Blusleidingen

Wij zijn gespecialiseerd in montage, reparatie, controle (keuring) en periodiek onderhoud van droge blusleidingen.

Meer info

Ontruimingsplannen

Met het ontruimingsplan kunt u letsel aan mens en dier alsmede materiële schade voorkomen en/of beperken.

Meer info

Veiligheidsartikelen

Bij ons kunt u terecht voor alle veiligheidsmiddelen.

Meer info

Noodverlichting

Noodverlichting dient paniek te voorkomen en personen in staat te stellen een veilige plaats te bereiken via de snelste vluchtroute.

Meer info

Controle / Onderhoud

Wij verrichten gecertificeerd onderhoud aan alle merken veiligheidsmiddelen.

Meer info

Brandblusmiddelen

Gebruik het juiste blusmiddel voor de voor de specifieke brand.

Meer info

Van Rijn Brandbeveiliging

Jaarlijks veroorzaakt brand in o.a. bedrijfspanden, scholen en kerken een enorm schadebedrag. Als de juiste brandbeveiliging en brandpreventie maatregelen getroffen worden, kan veel schade voorkomen worden.  Een bedrijf dat te maken heeft gehad met brand heeft een omzetderving en soms loopt het zelfs slechter af met het bedrijf. Het beveiligen van uw kantoor of bedrijfspand dient te geschieden door een gespecialiseerd bedrijf in brandbeveiliging en brandpreventie.

Van Rijn Brandbeveiliging is zo´n gespecialiseerd bedrijf. Op het gebied van brandbeveiliging en brandpreventie helpen wij bedrijven goed voorbereid te zijn op mogelijke calamiteiten. Toegepast op uw bedrijf, verzorgd Van Rijn Brandbeveiliging B.V. alle denkbare brandpreventieve maatregelen zoals brandblusapparatenverbanddozenontruimingsplannen en noodverlichting.

Controle en het periodieke onderhoud van uw veiligheidsmiddelen

De verplichte controle en het periodieke onderhoud van kunnen wij uitvoeren voor de volgende eenheden: (brandblussersbrandslanghaspelsbluswagensblusinstallatiesnood- en vluchtwegverlichtingdroge blusleidingenverbandmiddelen, elektrisch gereedschap en rookmelders). Na de controle van deze eenheden leveren wij binnen binnen drie werkdagen de rapportages en looplijsten aan in PDF. Zo hebt u altijd uw gegevens digitaal beschikbaar voor het logboek. De brandweer vraagt daarnaar tijdens een controleronde. Alle documenten archiveren wij zelf ook waardoor deze ten alle tijd opgevraagd kunnen worden bij uw contactpersoon. De documenten staan dan binnen een aantal minuten in uw mailbox!

Diverse servicepunten in het land

De organisatie is onderverdeeld in drie takken, Brandbeveiliging, Veiligheidsopleidingen en Advies. De bedrijven bieden elke organisatie in Nederland een totaalpakket op het gebied van veiligheid. De slogan “Verblussend goed’’ geldt niet alleen voor de vakkennis van het bedrijf uit Tholen, maar ook voor de proactieve houding die het ten opzichte van haar klanten inneemt. Onze twintig onderhoudsdeskundigen wonen verspreid door het hele land. In Alblasserdam, Lelystad, Apeldoorn en Gouda zijn er voorraadmagazijnen als ondersteuning voor de onderhoudsdeskundigen waardoor er snel geschakeld kan worden. Hierdoor heeft Van Rijn Brandbeveiliging niet alleen een dekking in Zuid West Nederland of Zeeland maar een landelijke dekking in Nederland. In een korte tijd is Van Rijn een belangrijke partner geworden voor veel organisaties.

REOB gecertificeerd

Alle onderhoudsdeskundigen zijn REOB gecertificeerd. In het bouwbesluit wordt gesteld dat kleine
blusmiddelen en brandslanghaspels onderhouden dienen te worden volgens de geldende NEN normen. Een REOB erkend bedrijf als Van Rijn garandeert dat het onderhoud uitgevoerd wordt conform deze normen. Van Rijn is ISO 9001 gecertificeerd. Dit houdt in dat het kwaliteitsbeleid op papier staat en het beleid van deze organisatie bekend is bij alle medewerkers. Door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of dienst wil Van Rijn de klanttevredenheid verhogen. Het bedrijf is daarnaast VCA gecertificeerd. Wanneer een opdrachtgever een opdracht aan Van Rijn verstrekt, kan hij er van uit gaan dat het werk zodanig wordt uitgevoerd dat veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar komen.

Brandblussers

Contact

Stevinweg 23

4691 SM Tholen

Route

088 112 9999