Droge Blusleidingen

Voor droge blusleiding wordt ook wel eens voor de benaming droge stijgleiding of droge brandleiding gebruikt. Droge blusleidingen worden toegepast in grote of hoge (flat/ kantoren) gebouwen als blusvoorziening voor de brandweer. Deze brandbeveiligingsinstallatie kan in deze gebouwen bij brand erger voorkomen en beperkt de schade.

Deze droge blusleidingen bestaan meestal uit een verzinkte stalen pijp met 1 of meerdere voedingspunten. Deze hebben per verdieping een brandkraan.

Brand sneller onder controle

Met de juiste brandbeveiligingsinstallatie, waar de droge blusleidingen toe behoren, helpt u de brandweer om een brand sneller onder controle te krijgen.

drogeblusleiding1

Droge blusleiding aanleggen/vervangen?

Indien u droge blusleidingen nodig heeft of u wilt uw bestaande droge blusleidingen vervangen, dan bent u bij Van Rijn Brandbeveiliging B.V. aan het juiste adres. Wij kunnen voor u de aanleg van een droge blusleiding en hoge druk blusleiding verzorgen. Neem hiervoor in het rechtermenu contact met ons op.

Onderhoudsovereenkomst

Het periodiek controleren van uw droge blusleidingen op basis van een onderhoudsovereenkomst is bij ons mogelijk. Van Rijn Brandbeveiliging B.V. biedt u maatwerk.

Efficiënt en effectief

Indien u meer voorzieningen door ons laat controleren, dan geldt hierbij een prijsvoordeel. Naast het feit dat u in één keer het aantal wettelijke controles en keuringen laat verrichten, welke efficiënt (weinig oponthoud van werkzaamheden) ook erg effectief is (één aanspreekpunt voor al uw wettelijke controles en keuringen).

Regelgevingen

NEN 1594 is de norm waaraan alle droge blusleidingen (droge stijgleidingen)  dienen te voldoen. Ook dienen de droge blusleidingen (droge blusleiding installatie) aan artikel 6 (algemene gebruikseisen voor bouwwerken) te voldoen. Let wel, deze eisen kunnen per gemeente verschillen, zorg dat u zich juist laat voorlichten door uw gemeente.

Over het algemeen staat het volgende in de regelgeving vast:

Droge blusleidingen

  • Tenminste 1x per jaar moet door een deskundige het onderhoud worden verricht en een controle   worden gehouden op de reinheid en goede werking van droge stijgleidingen.
  • De droge blusleiding moet, na geheel met water te zijn gevuld, worden onderworpen aan een druk van 1600 kPa gemeten op de hoogte van het maaiveld. Deze druk moet zich zonder bijpompen gedurende 5 minuten handhaven. Boven de 75 meter moet voor elke 10 meter de druk met 100 kPa worden verhoogd.
  • Bij oplevering van de installatie en daarna 1x per vijf jaar moet de droge blusleiding worden getest, zoals in het tweede lid is weergegeven. Resultaten van deze test moeten, in de vorm van een testrapport aan de commandant van de brandweer worden gezonden.
  • De pompinstallatie voor de droge blusleiding moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 9 van het boek ‘Een brandveilig gebouw installeren’ (Uitgave Nederlandse Brandweer Federatie).
  • De pompinstallatie voor de droge blusleiding moet tenminste 1x per maand worden gecontroleerd op een goede werking en zo nodig worden gerepareerd.
  • Tenminste 1x per jaar moet door een terzake deskundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de goede werking van de pompinstallatie voor de droge blusleiding.

Contact

Stevinweg 23

4691 SM Tholen

Route

088 112 9999