BHV Eerste hulp bij werken met kinderen

Een BHV cursus brengt diverse voordelen met zich mee. De BHV-ers zorgen er onder andere voor dat er in geval van calamiteiten daadkrachtig wordt opgetreden. Daarbij is een organisatie verplicht (Arbo-wetgeving) om een aantal medewerkers (BHV-ers) op te leiden als bedrijfshulpverlener. Met de BHV basis cursus zorgt u ervoor dat u aan dit deel van de Arbo-wetgeving voldoet. Zeker op locaties waar kinderen aanwezig zijn, zoals: scholen, kinderdagverblijven, crèches, basisscholen, naschoolse opvang en sportaccommodaties is het belangrijk dat er geen paniek ontstaat.

Inhoud BHV basis opleiding Eerste hulp bij werken met kinderen

De BHV basis opleiding Eerste hulp bij werken met kinderen is bedoeld voor alle medewerkers die een taak hebben binnen de BHV organisatie en werken op een locatie waar kinderen aanwezig zijn. De opleiding bestaat uit twee taakgebieden en is volledig gericht op het hulp verlenen aan kinderen.

 • eerste hulp bij werken met kinderen;
 • communicatie en alarmering;

Erkend certificaat voor gastouderopvang

Het NIBHV certificaat ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ (EHK) staat op de lijst van geregistreerde certificaten in de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het NIBHV certificaat is een geldig EHBO certificaat voor de gastouderopvang.

Leerstof

De leerstof EHK  speelt in op situaties waar veel wordt gewerkt met kinderen, zoals crèches, peuterspeelzalen, basisscholen, buiten- en binnenschoolse opvang en sportaccommodaties. Waar nodig wordt onderscheid gemaakt in een aanpak per leeftijdscategorie.

Bij de totstandkoming van de leerstof is nauw samengewerkt met deskundigen uit het veld. De uitgave is goedgekeurd door Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen (SSHK). De SSHK geldt als hét expertisecentrum in Nederland op het gebied van de hulpverlening bij een levensbedreigende aandoening of trauma bij kinderen.

BHV basis opleiding Brand & Ontruiming

De opleiding BHV Eerste hulp bij werken met kinderen kan uitgebreid worden met de opleiding BHV basis Brand & Ontruiming. Deze opleiding staat gelijk aan de reguliere BHV basis opleiding. De opleiding bestaat uit twee taakgebieden waarbij wederom rekening gehouden wordt met de aanwezigheid van kinderen.

 • ontruiming;
 • beperking en bestrijding van een beginnende brand.

In de BHV basis opleiding staat ervoor de BHV-er centraal:

 • het creëren van een veilige werkomgeving;
 • het beperken van letsel of schade in uw bedrijf of instelling tot de brandweer of ambulancedienst het werk overnemen.

De opleiding BHV basis kunt u volgen als open inschrijving in onze speciaal ingerichte oefenruimtes voor bedrijfshulpverlening. De cursisten krijgen praktijkgerichte oefeningen en zijn goed voorbereid op crisissituaties.

Heeft u al een BHV basis diploma? Klik dan hier voor informatie over de cursus BHV herhaling.

Voordelen BHV basis opleiding

De BHV basis opleiding biedt een aantal voordelen, deze zijn:

 • u kunt de cursus BHV basis zowel overdag als ’s avonds volgen;
 • onze BHV basis cursus is praktijk gericht;
 • door de kleine groepen krijgt de cursist een optimale begeleiding;
 • er wordt uitsluitend les gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs.

Tarieven BHV basis opleiding (kinderen)

Tarieven opleiding BHV basis als open inschrijving op onze locatie Tholen.

BHV Eerste hulp bij werken met kinderen € 180,00 (excl. BTW)
BHV Eerste hulp bij werken met kinderen i.c.m. Brand & Ontruiming € 303,00 (excl. BTW)

De tarieven zijn per persoon en inclusief:

 • koffie, thee, koek, en verfrissingen tijdens de cursus;
 • compleet verzorgde lunch;
 • gebruik van alle lesmateriaal;
 • digitaal diploma van het NIBHV;
 • (kinder)reanimatie & AED.

BHV cursus op uw locatie?

De BHV Eerste hulp bij werken met kinderen wordt door heel Nederland in company verzorgd. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en tarieven neem dan gerust contact met ons op.

 

Contact

Stevinweg 23

4691 SM Tholen

Route

088 112 9999