Wat is een preventiemedewerker?

Als werkgever heeft u nogal wat verplichtingen. Denk dan bijvoorbeeld aan de preventietaken, BHV-zaken, etc. Hoe kunt u deze preventietaken nu allemaal op de juiste manier vervullen? U kunt hiervoor één of meerdere werknemers aanwijzen als preventiemedewerker. Deze preventiemedewerkers zijn eigen medewerkers, die u als werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. De preventiemedewerker is een goed te bereiken en toegankelijk persoon als aanspreekpunt voor de collega’s. De collega’s kunnen dan vragen stellen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Zo heeft u als werkgever niet alle druk op uw eigen schouders. In een klein bedrijf mag u deze taak zelf invullen.Wat is een preventiemedewerker?

De preventiemedewerker ontzorgt de werkgever door als vraagbaak te dienen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Hij/zij ondersteunt collega’s bij het werken volgens veiligheidsvoorschriften en geeft ze waar nodig extra kennis, voorlichting en instructie. Om de juiste persoon aan te stellen moet er door de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging instemming plaatsvinden wie deze rol mag uitvoeren. Er zal dan ook beslist worden welke preventietaken er worden opgevolgd en welke bevoegdheden de preventiemedewerker krijgt.

Verplichte wettelijke taken voor een preventiemedewerker

Preventietaken komen vaak naar voren vanuit bijvoorbeeld de Risico- Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E). De overheid geeft echter niet altijd duidelijk aan hoe de werkgever de preventietaken moet invullen. Wel is de werkgever verplicht minimaal één preventiemedewerker aan te stellen. Deze medewerker heeft vier verplichte wettelijke taken.

  • Het meehelpen opstellen van de RI&E en het plan van aanpak;
  • Het actief opvolgen van het plan van aanpak;
  • Samenwerking met de bedrijfsarts of de arbodienst;
  • Het adviseren en samenwerken met de directie, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over veiligheid en gezondheid van de medewerkers en arbeidsomstandigheden.

Gezien de werkzaamheden en kennis van de preventiemedewerker is het raadzaam om deze preventietaken aan te laten sluiten op de BHV-organisatie. De BHV-organisatie is er namelijk om letsel en schade te voorkomen of te beperken.

U kunt de opleiding tot preventiemedewerker volgen bij Van Rijn Veiligheidsopleidingen B.V. Er zijn geen toelatingseisen voor de opleiding. Iedereen kan dus deelnemen aan de basisopleiding. Klik hier voor de cursusplanning. 

Contact

Stevinweg 23

4691 SM Tholen

Route

088 112 9999