‘Veiligheid staat of valt met kwaliteit van de monteurs’

Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen. Dat is het motto van Van Rijn Brandbeveiliging. Om dat waar te maken wordt breed ingezet op de kwaliteit van de dienstverlening. Daarin spelen de medewerkers een cruciale rol.

blusser

Breed opgeleide en gemotiveerde medewerkers

Bij brandbeveiliging denk je aan brandblussers, -dekens, vluchtwegen, haspels en dergelijke. Maar Van Rijn Brandbeveiliging biedt meer, zegt Bart van de Weerd, coördinator onderhoudsdeskundigen. “We zetten ook sterk in op bedrijfshulpverlening. Veiligheid binnen een bedrijf trekken we dus heel breed.  Dat doen we ook met onze monteurs. Zij krijgen alle aspecten rondom veiligheid binnen een bedrijf mee, dus niet alleen het brandblusonderhoud. Daardoor is hun werk heel gevarieerd. Dat is heel goed voor hun motivatie, want ze halen het beste uit zichzelf. En dat is uiteindelijk ook het beste voor de klant.” En ook: “Wil een monteur zich graag specialiseren, dan staan we daar uiteraard voor open. Intrinsieke motivatie moet je waarderen.”

Interne opleidingen, audits en steekproeven

De kwaliteit van het onderhoud is gefundeerd op kwalitatief goed opgeleide monteurs. Van de Weerd: “Ze volgen allemaal een OBD-opleiding. Dat is de basis. Daarnaast krijgen ze een intensieve interne opleiding. Is die met goed gevolg afgerond, dan gaan ze bij klanten aan de slag.” Belangrijk is ook om de vinger aan de pols te houden om de kwaliteit te waarborgen. “Daarom houden we regelmatig interne audits. En steekproefsgewijs controleren we hoe een monteur zijn werk doet. Nadat een monteur bij een klant is geweest, doe ik het onderhoud nog een keer. Als ik merk dat het beter zou kunnen, loop ik een dag met de desbetreffende monteur mee.”

Veiligheid én duidelijkheid

Veiligheid en duidelijkheid lopen hand in hand. “Elke monteur beschikt over een zakcomputer, een PDA. Vanuit onze database krijgt hij digitaal een checklist wat er bij een specifieke klant moet gebeuren. Na afloop van het onderhoud worden de servicebonnen en de keuringslijsten uitgeprint voor de klant. De klant weet meteen waarvoor hij tekent. Helder communiceren dus.”

Op tijd informeren

Wordt een bedrijf getroffen door een brand, dan zal de verzekering onderzoeken of het betreffende bedrijf het onderhoud van de veiligheidsmiddelen op orde heeft.

Dat ligt anders als blijkt dat de termijn waarbinnen onderhoud moet zijn gepleegd is verstreken. “Dan kan de verzekering beslissen om niets uit te keren. Bij nieuwe klanten maken we dat weleens mee. Zelf zitten we er bij onze klanten heel scherp bovenop, zeker als ze bij ons een contract hebben afgesloten. Ook dat is kwaliteit leveren: klanten ruimschoots op tijd informeren over het onderhoud.” Op die manier streven wij ernaar om klanten totaal te ontzorgen op het gebied van veiligheid op de werkvloer.

Auteur: Kees Klijn – Regio in Bedrijf

Contact

Stevinweg 23

4691 SM Tholen

Route

088 112 9999