Protocollen COVID-19 Van Rijn Veiligheidsopleidingen

De uitwerking van de protocollen is gebaseerd op Het protocol Veilig trainen voor BHV

Versie 1.0 mei 2020
Protocol cursist

Protocol 1 Gedragsregels social distancing en hygiëne

Richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor alle cursisten en externen.

 • Houd te allen tijde 1.5 meter afstand tot medewerkers en cursisten.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Blijf thuis als je de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging vanaf 38 graden.
 • Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten
 • Was je handen regelmatig met water en zeep en gebruik handdesinfectiegel wanneer water en zeep niet beschikbaar zijn. In en om het pand zijn diverse gelegenheden om handen te wassen.

Toiletbezoek cursist:

 • Er zijn 3 beschikbare toiletten
 • De cursist sluit de buitendeur van het toilet.
 • Is het toilet bezet dan wacht de cursist op de stip bij ingang van het toilet.
 • Bij gebruik toilet dient de toiletbril gesloten te worden alvorens het toilet door te spoelen.
 • Bij gebruik toilet maakt cursist de toiletbril schoon met hygiënische doekjes. Doekjes in de pedaalemmer niet in het toilet.
 • Tevens het verzoek om de deurklinken aan de binnenkant en buitenkant te ontsmetten.
 • De cursist wast handen conform regels (informatie naast de spiegel).

Protocol 2: Betreden en verlaten oefencentrum en trainingslocatie:

Cursisten:

 • De cursist heeft zich voor aanvang van de training de gemailde informatie gelezen en het instructie filmpje bekeken.
 • Als de cursist vroeg is en de deur is nog niet open, wacht deze in de auto of buiten op de parkeerplaats, dit laatste uiteraard met 1,5m afstand.
 • De cursist wordt opgewacht door een medewerker, deze checkt of er gezondheidsklachten zijn: hoesten, niezen, verkouden, koorts of zieke indruk(richtlijnen RIVM).
 • De cursist ontsmet zijn handen met de aanwezige ontsmettingsspray
 • De cursist tekent de aanwezigheidslijst, ontvangt een tasje met materialen voor de training.
 • De cursist wacht in het lokaal tot de les start.
 • De instructeur laat de deur open, zo wordt klinkbesmetting voorkomen.

Wisselen van lokaal

 • De cursist volgt de instructies van de instructeur.

 Verlaten oefencentrum en trainingslocatie

 • De cursist verlaat het lokaal volgens het first in last out principe.
 • De instructeur geeft aan hoe de cursisten het gebouw moeten verlaten, de cursisten verlaten direct het terrein.

Protocol 3: Catering en pauzes

 • Bij aanvang van de cursus krijgt de cursist koffie of thee met een koek aangeboden. Bij vertrek zorgt Van Rijn nog voor een snack voor onderweg.
 • Doordat de training maar kort duurt is er geen pauze. Ook niet om te roken.

Protocol 4: Schoonmaak

 • In het lokaal staat op elke tafel, spuitflacons met spray en hygiëne doekjes.
 • De cursist maakt aan het einde van de les zijn werkplek en materialen schoon, de instructeur houdt hier toezicht op.
 • De cursist gooit aan het einde van de les zijn gebruikte materialen weg in de afvalbakjes naast iedere tafel.
 • De instructeur controleert aan het einde van de les of de flacons nog voldoende gevuld zijn.
 • De instructeurs maken op hoofdlijnen het lokaal/gebouw schoon, d.w.z. deurklinken, catering tafel enz. enz.

Protocol 5: Les en leermiddelen en lesinhoud
Bij aankomst ontvangt de cursist een tasje met daarin cursus materialen en 2 paar handschoentjes.

 • De cursist moet zijn competenties aantoonbaar maken voor de instructeur zodat certificering volgens de richtlijnen kan worden verstrekt.
 • E-learning is een verplicht onderdeel en behoort naast de praktische toetsen bij de certificering.
 • De cursisten krijgen een vaste plaats aangewezen in de lesruimte waar zij telkens naar toe terug keren.
 • Om de 1,5 meter in de lokalen te kunnen garanderen worden er maximaal 6 cursisten toegelaten.
 • Bij verschillende handelingen is het verplicht handschoenen te dragen. De instructeur geeft aan wanneer wel en wanneer geen handschoenen worden gedragen. De handschoenen worden direct na de oefening weggegooid.

BHV brand en ontruiming:
Bij het onderdeel brandbestrijding zullen we gebruik maken  van de blusruimte binnen. d.m.v. een raam kan er meegekeken worden zodat niet alle cursisten tegelijk in de blusruimte aanwezig zijn. Tijdens de training legt de instructeur dit nogmaals uit.

EHBO, eerste hulp en reanimatie en AED

 • Bij reanimatie leren wij de cursisten naast de (standaard) methodiek ook de tijdelijke richtlijnen i.v.m. COVID-19.
 • Reanimatie kan veilig uitgevoerd worden middels schoonmaak, desinfectie en onderhoud conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad en fabrikant van de reanimatiepop. Om schoonmaak en desinfectie mogelijk te maken staat op iedere tafel ruim voldoende desinfectans en hygiënedoekjes. De instructeur ziet erop toe dat dit goed gebeurd.
 • Levensreddende handelingen zoals verslikking of stabiele zijligging worden niet geoefend op elkaar maar maken onderdeel uit van de e-learning.
 • Het aanleggen van verbanden wordt geoefend op de eigen arm of been

Protocol 6: LMRA bij Van Rijn voor EH en BO

Voordat de les begint voert de instructeur een Last Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.

 • De instructeur controleert het lokaal / het buitenterrein op orde en netheid.
 • De instructeur controleert of er voldoende hulpmiddelen aanwezig zijn.
 • De instructeur controleert of de hulpmiddelen in orde zijn en op de juiste plek staan /liggen.
 • De instructeur controleert of er genoeg hygiëne middelen aanwezig zijn.
LMRA LOKAAL/BUITENTERREIN JA NEE
ORDE EN NETHEID
VOLDOENDE  MATERIAAL
MATERIAAL IS IN ORDE
MATERIAAL OP JUITE PLAATS
VOLDOENDE HYGIËNE MIDDELEN

COVID-19 coördinator:

 1. De coördinator ziet op correcte opvolging toe.
 2. De coördinator ondersteunt waar mogelijk bij het oplossen van problemen.
 3. De coördinator wijst gebruikers van het gebouw op verbeter mogelijkheden bij het uitvoeren van de richtlijnen.

Onze instructeur is ten alle tijden leidend en bepaald de structuur van de training. Bij niet navolgen van dit protocol mag de instructeur u weigeren of wegsturen bij de training. Hij zal hierna verslag uitbrengen aan de coördinator van het opleidingscentrum van Van Rijn Veiligheidsopleidingen.

Wij volgen volledig de richtlijnen van het RIVM.

Wij volgen daarnaast ook het branche protocol BHV/EHBO tijdens COVID-19

Contact

Stevinweg 23

4691 SM Tholen

Route

088 112 9999