Veel bedrijven hebben bedrijfsveiligheid op de werkvloer niet op orde

Veel bedrijven gaan niet goed om met bedrijfsveiligheid op de werkvloer. Uit onderzoek blijkt dat er bij vier op de tien bedrijven niet altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn. Daarnaast geeft één op de vijf bedrijven te kennen niet eens bedrijfshulpverleners te hebben.

Op het moment dat er in de praktijk geen BHV’ers aanwezig zijn op de werkvloer, ontstaan er onzekere situaties tijdens calamiteiten. Uit de Nationale Veiligheidsbarometer blijkt dat er bij veel bedrijven onvoldoende bedrijfshulpverleningsmiddelen aanwezig zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een AED of een verbandtrommel.

Met een calamiteit treedt er extra gevaar op wanneer er bedrijfshulpmiddelen en opgeleid personeel ontbreken. BHV’ers zijn getraind om op een veilige en effectieve manier te handelen tijdens noodsituaties. Een bedrijf dat alleen blusmiddelen beschikbaar heeft, is niet ingedekt tegen dit soort calamiteiten. Medewerkers kunnen hier op een verkeerde manier gebruik van maken en zo wordt het gevaar alleen maar groter.

Een bedrijf dat tijdens calamiteiten op een correcte manier wil optreden moet te allen tijde voorzien zijn van beschikbare BHV’ers, onderhouden blusmiddelen en een ontruimingsplan. Gezien de Arbowet is een werkgever verplicht zorg te dragen voor veiligheid en welzijn van werknemers en aanwezige mensen op de werkvloer.

Van Rijn Brandbeveiliging verzorgt alle denkbare brandpreventieve maatregelen op allerlei locaties door het gehele land. Ook kunt u hier terecht voor cursussen als BHV, EHBO of VCA op zowel locatie van de klant als in het eigen trainingscentrum in Tholen. Maak nu kennis met dit Zeeuwse bedrijf!

Contact

Stevinweg 23

4691 SM Tholen

Route

088 112 9999