Als je das maar goed zit

Helder zicht op risico’s en maatregelen

De vlinderdas is niet alleen een modieus accessoire. Het is óók de naam van een model dat veel wordt gebruikt in de wereld van fysieke veiligheid en dus ook van bedrijfshulpverlening. In het vlinderdasmodel krijgen alle risico’s, bedreigingen en maatregelen die bijvoorbeeld een rol spelen bij eerste hulp, ontruimen en brandbestrijding een plek in de veiligheidsketen.

risico’s en maatregelen
  • Het vlinderdasmodel kun je lezen van links naar rechts.
  • In het midden van de vlinderdas draait alles om de kerngebeurtenis: de calamiteit zelf.
  • Links van het midden staan de oorzaken van de calamiteit genoemd.
  • Aan deze kant van het model draait alles om preventie. Aan de rechterkant van het model gaat het om de effecten, gevolgen en bestrijding van de calamiteit en om de bijbehorende repressieve maatregelen.

Gedetailleerde analyse

Zo ontstaat per calamiteit van links naar rechts een oorzaak-gevolg-keten. Een gedetailleerde analyse van deze keten kan per geval meer licht werpen op:

  • preventieve maatregelen die de calamiteit hadden kunnen voorkomen;
  • de maatregelen die je kunt nemen om de calamiteit te bestrijden en de gevolgen zoveel mogelijk te stabiliseren.

Helder zicht op risico’s

Op die manier biedt het vlinderdasmodel een handzame, systematische methode om helder zicht te krijgen op de risico’s binnen je organisatie. En op de preventieve én repressieve maatregelen die je kunt nemen om die risico’s en bedreigingen te stabiliseren.

Wetenschappelijk onderbouwde naslagwerken

NIBHV biedt voor zowel de linker- als de rechterkant van het vlinderdasmodel allerlei handige boeken en naslagwerken; preventieve titels om te voorkomen dat het misgaat, repressieve titels áls het misgaat. Die kunnen je helpen bij het maken van je analyse en het goed inrichten van de bedrijfshulpverlening binnen je organisatie.

Onze boeken zijn geworteld in zowel de wetenschap als de praktijk en zijn altijd up-to-date, volgens de laatste wet- en regelgeving. Bij het samenstellen van onze wetenschappelijk onderbouwde naslagwerken, werken we nauw samen met instanties als de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Het Oranje Kruis, het Nederlandse Rode Kruis, de Hartstichting en de Brandwondenstichting

Voor het bestellen van boeken kunt u terecht bij het NIBHV BRON: https://www.nibhv.nl/als-je-das-maar-goed-zit/ 

Contact

Stevinweg 23

4691 SM Tholen

Route

088 112 9999