Gebruik de Risico Inventarisatie & Evaluatie om productief en met plezier uw werk te doen!

In Nederland gaan we met zijn allen steeds langer doorwerken. Daarom is het zo belangrijk om met plezier uw werk te doen. Maar hoe fantastisch is dit voor de werkgever, als de werknemer ook nog eens productief blijft. Denk eens na over het duurzaam inzetten van de werknemers. Dit voorkomt niet alleen ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, maar zorgt ook voor een hogere productiviteit. Risico Inventarisatie & Evaluatie

De Arbowet

De Arbowet stelt als eis aan bedrijven, organisaties en instellingen te zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn voor hun werknemers door middel van het voeren van arbeidsomstandighedenbeleid (Arbobeleid). Het doel hiervan is om risico’s als gevolg van het werk, zoveel mogelijk te elimineren, dan wel te beheersen, waardoor het verzuimvolume en WIA-instroom beperkt wordt.

Werkgevers zijn verplicht om daartoe een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te (laten) voeren. Op basis van deze RI&E wordt een Plan van Aanpak opgesteld. Daarna wordt de RI&E met Plan van Aanpak beoordeeld door een gecertificeerde kerndeskundige.

Van Rijn heeft al jaren een deskundigheid en een zeer brede ervaring in het uitvoeren van een RI&E inclusief met Plan van Aanpak en de samenwerking met gecertificeerde kerndeskundigen om de RI&E te (laten) toetsen.

In de RI&E worden alle veiligheids-, gezondheids-, en welzijnsrisico’s aan de hand van een vastgestelde systematiek geïnventariseerd en geëvalueerd. Deze risico’s hebben betrekking op zowel de relevante administratieve processen (arbeidsinhoud en organisatie van arbeid), als bedrijfsmatige processen (arbeidsomstandigheden). Het Plan van Aanpak vormt de omslag hiervan, vertaald in termen van concrete maatregelen, alsmede het tijdsbestek waarbinnen deze maatregelen redelijkerwijs uitgevoerd en geïmplementeerd dienen te zijn.

 Voor een grondige inventarisatie is een representatief beeld van de organisatie noodzakelijk:

  • een gesprek met de voor Arbo verantwoordelijke personen;
  • een rondgang door de kantoren, logistieke gedeelte en andere werkplekken.

De bevindingen worden neergelegd in een schriftelijke rapportage die:

  • inzicht geeft in de risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn;
  • een prioriteitsstelling aangeeft t.a.v. de ernst van de geconstateerde risico’s;
  • een goed handvat geven aan werkgever en werknemer om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Plan van Aanpak

De RI&E en het Plan van Aanpak worden volgens de wettelijke verplichtingen getoetst en beoordeeld door gecertificeerde kerndeskundige. Na goedkeuring ontvangt u de RI&E in definitieve vorm. Daarmee heeft u een werkdocument met officiële status.

Momentopname

Een RI&E is een momentopname. Een verbouwing, plaatsing van nieuwe machines, taakverandering van medewerkers of nieuwe veiligheidsnormen kunnen aanleiding zijn de RI&E opnieuw te bezien. De aanpassingen moeten schriftelijk worden vastgelegd en apart te worden beoordeeld.

Stappenplan

Stap Activiteit Uitvoering door Planning
1 Naar aanleiding van vragenlijsten, beeldvorming creëren en documentenstudie en voorinformatie verzamelen. Veiligheidskundige In overleg
2 Gesprekken met b.v.: Preventiemedewerker(s), HR / locatie Manager, Hoofd BHV, Hoofd Facilitair Veiligheidskundige In overleg
3 Rondgang op de locatie. Veiligheidskundige In overleg
4. Opstellen van het concept rapport Veiligheidskundige In overleg
5. Bespreken conceptrapport en Plan van Aanpak Veiligheidskundige In overleg
6. Opstellen definitief rapport Veiligheidskundige In overleg
7. Toetsing RI&E Erkende veiligheidskundige In overleg

 

Contact

Stevinweg 23

4691 SM Tholen

Route

088 112 9999