Is een ontruimingsplan wettelijk verplicht?

ontruimingsplattegrond

Uit ervaring van de instructeurs en monteurs van Van Rijn Brandbeveiliging blijkt dat er vaak onwetendheid is over de verplichting van een ontruimingsplan en de daarbij behorende ontruimingsplattegrond. Vaak wordt er vanuit de klant gevraagd of een ontruimingsplan wel verplicht is voor het gebouw of organisatie. Wij willen u hier graag wat meer duidelijkheid over geven.

Is een ontruimingsplan wettelijk verplicht?

De verplichting van een ontruimingsplan is gebaseerd op het Bouwbesluit 2012. In het zesde lid (artikel 6.23 – Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan) is bepaald dat, indien er een brandmeldinstallatie is, er ook een ontruimingsplan moet zijn. De vraag die vervolgens gesteld kan worden is; wanneer heeft een bedrijf een brandmeldinstallatie nodig volgens het Bouwbesluit? Deze vraag is niet snel en eenduidig te beantwoorden. Vaak is dit sterk afhankelijk van de gebruiksfunctie en het gebouw. In het Bouwbesluit 2012 wordt dit bepaald aan de hand van de gebruiksoppervlakte en de hoogste vloer van de gebruiksfunctie. Als voorbeeld nemen we een kantoorpand. Als dit pand een gebruiksoppervlakte heeft van groter dan 500m2 en/of er meer dan 1 bouwlaag is, dan moet deze voorzien zijn van een brandmeldinstallatie en is er daarnaast ook een ontruimingsplan verplicht.

Ontruimingsplan conform NEN 8112

Het ontruimingsplan moet opgesteld zijn conform NEN 8112. Deze NEN norm geeft aanwijzingen voor het opstellen van ontruimingsplannen in gebouwen. De toepassing van deze richtlijnen is van belang voor het goed functioneren van een ontruiming tijdens een calamiteit. Ook wordt er in deze norm beschreven wie er tijdens een ontruiming met taken is belast. Onderlinge afspraken worden vastgesteld in het ontruimingsplan. Verantwoordelijkheden en taken van hulpverlenende functies worden nauwkeurig beschreven. Ontruimingsplattegronden zijn ook een onderdeel van een ontruimingsplan, deze plattegronden dienen te worden opgesteld conform NEN 8112 en moeten worden ingericht conform NEN 1414. De plattegronden worden vaak gebruikt om in het gebouw op te hangen.

Hieruit kunnen we concluderen dat een ontruimingsplan verplicht is als het gebouw waar een onderneming in zit, is voorzien van een brandmeldinstallatie. Deze installatie is verplicht op basis van gebruiksfunctie, omvang en hoogte van het gebouw. Tevens vertelt de Arbowet artikel 15 dat men in het bezit moet zijn van een ontruimingsplan. Hier speelt de grote rol dat men adequaat moet kunnen optreden bij een calamiteit.

Van Rijn Brandbeveiliging helpt u graag verder met het maken van een ontruimingsplan. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het tekenen van ontruimingsplattegronden. Op onze site staan voorbeelden van ontruimingsplattegronden volgens de NEN 8112.

Contact

Stevinweg 23

4691 SM Tholen

Route

088 112 9999