Bedrijfsbranden in Nederland. De vijf belangrijkste oorzaken

Elk jaar vinden er in Nederland zo’n zes- à achtduizend bedrijfsbranden plaats. Die veroorzaken een flinke schade en leiden niet zelden tot een faillissement. Maar ook voor de veiligheid van medewerkers is het uiteraard belangrijk om te investeren in een goede brandbestrijding. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van bedrijfsbranden? En: wat kun je doen om brand te voorkomen?

Bedrijfsbranden

De belangrijkste oorzaken van bedrijfsbranden

Er zijn een aantal oorzaken geïdentificeerd uit onderzoeken en cijfers van o.a. de brandweer, die gekenmerkt zijn als de top 5 van oorzaken bij bedrijfsbranden. Bedrijfsbranden worden het meest veroorzaakt door:

 1. Menselijk handelen
  Een machine die verkeerd wordt gebruikt, sigarettenpeuken die niet goed uitgemaakt worden, de onzorgvuldige omgang met brandbare stoffen: de mens is vaak de zwakste schakel als het gaat om brandveiligheid. Goede voorlichting en heldere procedures kunnen veel leed voorkomen.
 2. Brandstichting
  Veel bedrijfsbranden worden aangestoken; uit cijfers van de brandweer blijkt dat meer dan 60 procent van de buitenbranden wordt veroorzaakt door brandstichting. Die brandstichting kan het werk zijn van een pyromaan, een vandaal of van een inbreker die sporen wil wissen. Maar het kan ook het werk zijn van een boze klant of een ontevreden (voormalig) werknemer.
 1. Defecte of verouderde elektra
  Kortsluiting in een verouderde meterkast, versleten bedrading, apparaten of machines die onnodig aan blijven staan: elektrobranden komen vaak voor bij bedrijven. Ook versleten of beschadigde opladers kunnen een brand veroorzaken.
 1. Brand in een naburig pand
  Brand bij de buren? Niet zelden slaat zo’n brand over naar naastgelegen panden.
 1. Blikseminslag
  Elk jaar slaat de bliksem in Nederland zo’n 250.000 keer in. Dat kan leiden tot brand in woningen, maar ook in bedrijfspanden.

Andere regelmatig voorkomende oorzaken van bedrijfsbranden zijn onder meer illegale hennepteelt, montagefouten (bijvoorbeeld bij het plaatsen van zonnepanelen), broeibranden, en branden die ontstaan bij het dakdekken.

Wat kun je doen om brand te voorkomen?

 • Zorg voor goede blusmiddelen (en weet hoe ze werken). Een sprinklerinstallatie heeft altijd de voorkeur als het gaat om blussen. Maar heb je niet de mogelijkheden voor zo’n installatie? Zorg dan voor goede blusmiddelen en bewaar deze altijd op dezelfde, goed bereikbare plek. Zorg er bovendien voor dat alle medewerkers (en dus niet alleen de bhv’ers binnen je bedrijf) weten hoe ze werken en waar ze hangen.
  Let op: alle draagbare en verrijdbare blustoestellen moeten minimaal één keer per jaar worden gekeurd. Onderhoud je blusmiddelen daarom goed en loop ze ook regelmatig zélf na. Hangen ze nog op de juiste plek? Zijn ze recent nog gecontroleerd door een erkend bedrijf? Zit de borging er nog op? En: zijn de gebruiksinstructies goed te lezen?
 • Controleer je elektrische installatie regelmatig. Bedrijven zijn wettelijk verplicht om hun elektrische installatie en apparatuur periodiek te laten keuren door een expert.
 • Houd de werkvloer opgeruimd en netjes. Zaagsel, maar ook ‘gewoon’ huisstof kan een brand versnellen. Schoonmaken helpt om de ontwikkeling van een beginnende brand te vertragen.
 • Neem maatregelen tegen inbrekers. Niet zelden proberen inbrekers hun sporen te wissen door brand te stichten. Een goed alarmsysteem en (brandveilige) nachtlampen kunnen diefstal én brandstichting voorkomen.
 • Zorg voor goede brandmelders. Brandmelders worden steeds innovatiever en zijn steeds vaker makkelijk te koppelen aan het Internet of Things – wat weer handige informatie kan opleveren. Een goede brandmelder (zo nodig gekoppeld aan een brandmeldinstallatie) zorgt ervoor dat je een beginnende brand snel ontdekt en maatregelen kunt nemen.

Mocht u meer informatie willen naar aanleiding van dit bericht dan kunt u contact met ons opnemen via het rechtermenu op deze pagina.

BRON: NIBHV.

Contact

Stevinweg 23

4691 SM Tholen

Route

088 112 9999