KOOLZUURSNEEUWBLUSSER 2 & 5 KG

De koolzuursneeuwblusser is een hanteerbare en compacte blusser met een groot blusvermogen. Uniek in zijn soort omdat deze blusser de enigste blusser is die gevuld is met een blusgas. De blusser is gevuld met kooldioxide, een niet giftig en vorstvrij gas, dat geen nevenschade toebrengt aan gevoelige apparatuur, materialen en omgeving. CO2 is een veel toegepast blusmiddel ter bestrijding van niet te grote vloeistofbranden (benzine, olie, petroleum), en is zeer geschikt voor het bestrijden van branden op elektrische apparatuur.

Werking:

De kooldioxide is een blusgas wat bij activering ervoor zorgt dat in de brandreactie de zuurstofconcentratie wordt verlaagd en de verbrandingsreactie stopt. Het blusgas heeft dus een verstikkende en afkoelende werkingen op de vuurhaard.

Toepassing:

Een koolzuursneeuwblusser kan daarom onder meer worden toegepast bij elektronische apparatuur waarbij niet geblust mag worden met water of met schuim. Denk ook aan toepassingen bij hoogspanningsinstallaties, computerruimten, laboratoria, grafische industrie.

Type K2 K5
Hoogte B (mm) 565 760
Diameter ø A(mm) 105 138
Blusstof CO2 CO2
Inhoud (kg) 2 5
Massa, incl. vulling (kg) 6,6 14,2
Spuitduur (sec) 14 25
Spuitbereik (mtr) 2-3 3-4
Temp. Grenzen (°C) -20 +60 -20 +60
Drijfgas bij 20 °C (bar) CO2-50 CO2-50
Blusvermogen 34B 89B

 

Contact

Stevinweg 23

4691 SM Tholen

Route

088 112 9999