Arboscan in een paar minuten!

In een paar minuten vult u de vragenlijst in en mailt u deze naar ons. U ontvangt advies over hoe u uw arbobeleid nog beter kunt regelen. Belangrijk om te weten, want een actief arbobeleid voorkomt veel en levert veel op. U kunt zo voldoen aan de Arbowet en u werkt aan een prettige, veilige en gezonde organisatie.

Uw gegevens

Scan

 • Heeft u een Risico- Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E)?
 • Is uw Risico- Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) nog actueel of heeft deze recent een update gehad?
 • Is uw Risico- Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) getoetst door een gecertificeerde arbodienst/deskundige?
 • Heeft u de maatregelen uit uw Plan van Aanpak van de meest recente RI&E opgevolgd?
 • Heeft u een contract met een gecertificeerde bedrijfsarts of arbodienstverlener volgens de nieuwe regelgeving?
 • Heeft u een preventiemedewerker aangewezen binnen uw bedrijf?
 • Zijn er voldoende opgeleide bedrijfshulpverleners (BHV-ers) aanwezig in uw bedrijf (per locatie)?
 • Geeft u uw werknemers voorlichting en instructies over veilig en gezond werken binnen uw bedrijf?
 • Hebben uw werknemers de mogelijkheid om periodiek deel te nemen aan een preventief medisch onderzoek (PMO)?
 • Heeft u alle middelen (voldoende) beschikbaar voor uw BHV-organisatie. Denk hierbij aan blusmiddelen, EHBO middelen, AED, verlichting, vluchtwegen, etc.
 • Heeft u uw PVT of OR mee laten denken kiezen inzake de RI&E, preventie-medewerker, etc.?
 • Is er een ontruimingsplan opgesteld conform de NEN 8112?
 • Zijn er ontruimingsplattegronden opgesteld conform de geldende normen?
 • Wordt er regelmatig een ontruimingsoefening georganiseerd in uw bedrijf?

Verzenden

Klik op 'Resultaten opvragen' om uw gegevens te versturen. U krijgt direct per e-mail de resultaten van de scan toegestuurd.

Contact

Stevinweg 23

4691 SM Tholen

Route

088 112 9999